Date de modification:

Missions

Missions

Les missions du Conseil économique et social et les domaines spécialisés

Consiliul Economic și Social exercită următoarele atribuții:

 • a) avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), iniţiate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, invitând iniţiatorii la dezbaterea actelor normative;
 • b) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie iniţiativă, analize şi studii privind realităţile economice şi sociale;
 • c) semnalează Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative.

Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt:

 • a) politicile economice;
 • b) politicile financiare şi fiscale;
 • c) relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament;
 • d) agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;
 • e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială;
 • f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;
 • g) drepturi şi libertăţi cetăţeneşti;
 • h) politicile în domeniul sănătăţii;
 • i) politicile în domeniul educaţiei, tineretului, cercetării, culturii şi sportului.

Consiliul Economic şi Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de organizaţiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi de reprezentanţii societăţii civile asupra unor stări de fapt, evoluţii ori evenimente economico-sociale de interes naţional.

Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandări pe care le comunică autorităţilor, instituţiilor sau organizaţiilor patronale, sindicale ori ale societăţii civile cu atribuţii, competenţe sau interese în domeniu. În lipsa unui consens între părţile reprezentate în Consiliul Economic şi Social, secretariatul tehnic va transmite, după caz, punctele de vedere sau recomandările formulate de fiecare parte.

Consiliul Economic şi Social analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţă iniţiate de organismele internaţionale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.