Date de modification:

Participation de CES Roumanie au Assemblée Générale élective UCESIF 2019

Participation de CES Roumanie au Assemblée Générale élective UCESIF 2019

Le CES Roumanie, qui a exercé la présidence de l`UCESIF pendant le mandat 2017-2019, a participé à l`Assemblée élective générale. Les membres de la délégation du CES Roumanie mandatés par la plénière du CES étaient: M. Iacob Baciu, président, M. Liviu Apostoiu, Radu Minea, Iulian-Costel Paraschiv, Vasile-Valeriu Velciu, les membres du Plen CES et Mme Eugenia Ștefănescu, directrice des relations publiques et des relations internationales Secrétariat de la CES.

Participarea delegației CES România la Adunarea Generală electivă a UCESIF, Conakry, Republica Guineea
3-4 decembrie 2019


Présidence Roumaine de l’UCESIF (FR)

Adunarea Generală electivă a UCESIF 2019
Adunarea Generală electivă (AG electivă) a Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare Francofone (UCESIF) a avut loc în ziua de 4 decembrie 2019, la Conakry, în Republica Guineea.

CES România, care a deținut președinția UCESIF în mandatul 2017-2019, a participat la A.G. electivă. Membrii delegației CES România mandatați de Plenul CES au fost: domnul Iacob Baciu, președinte, dnii Liviu Apostoiu, Radu Minea, Iulian-Costel Paraschiv, Vasile-Valeriu Velciu, membrii Plen CES și doamna Eugenia Ștefănescu, director Relații internaționale și relații publice din partea Secretariatului CES.

Deplasarea a avut loc în perioada 2- 6 decembrie 2019.

Reuniunea s-a desfășurat în Sala de reuniuni a Complexului Riviera din Conakry în ziua de 4 decembrie 2019. Reprezentanții CES România au fost implicați, conform solicitării reprezentanților CES Guinea și a angajamentului dlui președinte Iacob Baciu, în organizarea evenimentului și pregătirea sălii de reuniune din ziua de 3 decembrie. În seara aceleiași zile, au participat la cocteilul de bun venit oferit de gazde și care a continuat cu spectacolul prezentat de o formație în a cărei componență erau persoane cu dizabilități.

La AG electivă au fost prezenți delegați reprezentând 13 din cele 23 de CES-uri membre ale UCESIF. Din partea autorităților locale, reuniunea a fost onorată de prezența primului ministru al Republicii Guineea, domnul Ibrahima Kassory Fofana, de înalți reprezentanți ai statului, guvernului, cultelor religioase, precum și de ambasadori ai țărilor africane la Conakry.

SESIUNEA DE DESCHIDERE

Reuniunea a debutat prin prezentarea clipului video, realizat de președinția română a UCESIF, care a surprins, pe fondul muzical al Rapsodiei Române de George Enescu, cele mai importante activități ale UCESIF desfășurate în perioada mandatului deținut de CES România.

Au urmat discursurile de deschidere și prezentarea Raportului Președintelui CES România și al UCESIF pentru mandatul 2017-2019.

Discursul de deschidere al Președintelui UCESIF, dl Iacob BACIU

Adunarea Generală electivă a UCESIF 2019

Dl Președinte Iacob Baciu mulțumește tuturor celor prezenți pentru participarea la evenimentul deosebit de important - Adunarea Generală electivă de la Conakry, ce marchează transferul președinției UCESIF de la CES România către CES Guineea. De asemenea, președintele UCESIF mulțumește gazdelor pentru prietenia deosebită cu care a fost întâmpinată delegația CES România și pentru condițiile excelente create pentru ca lucrările Adunării Generale elective să se desfășoare cu succes.

Dl președinte Iacob Baciu constată cu bucurie că, în acest moment de bilanț al activității desfășurate ca președinte al UCESIF, în mandatul 2017-2019, s-au înregistrat realizări importante, care reprezintă concretizarea punctelor foii de parcurs a președinției române și care nu ar fi fost posibile fără sprijinul și contribuția tuturor membrilor UCESIF.

Dl președinte Iacob Baciu consideră că analiza parcursului Uniunii în acești doi ani, cu excepția celor câteva nemulțumiri generate de atitudinea fostei conduceri a Organizației Internaționale a Francofoniei, ne arată o Uniune puternică, ce se distinge în cadrul Francofoniei și în contextul internațional, o voce de care trebuie să se țină seama. Domnia sa mai este de părere că relațiile în cadrul Uniunii în acești doi ani au fost relații frățești, iar UCESIF a fost și rămâne familia noastră.

În încheierea discursului său, dl președinte Iacob Baciu dorește să precizeze că evenimentul actual marchează două momente de mare importanță pentru UCESIF: unul politic, și anume transferul președinției UCESIF de la CES România la CES Guineea, și unul aniversar, și anume sărbătorirea a 15 ani de la crearea Uniunii. În acest context, domnia sa adresează un călduros La Mulți Ani! Tuturor membrilor UCESIF!

Adunarea Generală electivă a UCESIF 2019

În cadrul sesiunii inaugurale au transmis mesaje, dna Cécile LEQUE-FOLCHINI, responsabilă cu misiunea și coordonarea rețelelor instituționale ale Francofoniei în cadrul Direcției pentru Afaceri Politice și Guvernanța Democratică a OIF, dl Jacques KRABAL, secretar general al Adunării Parlamentare a Francofoniei (APF), printr-un mesaj video, dl Ibrahima Kassory FOFANA, prim-ministrul Republicii Guineea și dl Boubacar Gallé BARRY, Președintele Comisiei pentru infrastructuri, descentralizare, dezvoltare locală și planificare regională din Republica Guineea.

În intervenția sa, dna Cécile LEQUE-FOLCHINI a transmis mulțumiri pentru primirea deosebită și consideră că această Adunare Generală electivă constituie un prilej de a face bilanțul președinției în curs și de a adopta programul președinției CES Guinea, în contextul în care OIF va sărbători în 2020, 50 de ani de Francofonie. Dna Cécile Leque-Folchini menționează că Francofonia își are rădăcinile într-o limbă comună, limba franceză, iar dacă globalizarea urmărește standardizarea culturilor, Francofonia a fost angajată încă de la început în susținerea diversității culturale și lingvistice.

Al 18-lea Summit al Francofoniei se va desfășura la Tunis în zilele de 12 și 13 decembrie și va avea ca temă „Conectivitatea în diversitate și solidaritate în spațiul francofon: digitalizarea, un vector al dezvoltării și al solidarității în spațiul francofon”. Acest eveniment coincide cu sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea OIF. Tunisia este prima țară arabă nord-africană care va găzdui această întâlnire, la care vor fi prezenți 88 de șefi de state și de guverne de pe cinci continente.

Limba franceză este ceea ce unește francofonii în jurul valorilor și provocărilor comune, promovând solidaritatea și dezvoltarea, precum și schimbul de bune practici, care se află în centrul acțiunilor UCESIF. De la crearea UCESIF în 2004, au fost favorizate dezvoltarea în domeniul cooperării instituționale, schimbul de experiențe. UCESIF este un membru important al rețelei instituționale a Francofoniei, iar OIF acordă instituțiilor din spațiul francofon toată atenția pe care acestea o merită. UCESIF este invitat să își aducă contribuția la întâlnirea de la Tunis, în virtutea parteneriatului cu OIF, care se reflectă în special prin schimburi de experiențe, ce permit îmbogățirea diversității și împărtășirea cunoștințelor și practicilor în beneficiul populațiilor francofone. Doamna Cécile LEQUE-FOLCHINI subliniază, astfel, disponibilitatea OIF pentru consolidarea acțiunilor comune cu UCESIF.

Dr. Ibrahima Kassory FOFANA, prim-ministrul Republicii Guineea, este deosebit de mândru și onorat de faptul că CES-ul din Guineea organizează la Conakry AG electivă a UCESIF și urează, în numele președintelui Republicii Guineea, dl profesor Alpha CONDE, un călduros bun venit tuturor delegațiilor prezente în sală, mai ales că această reuniune are loc exact când UCESIF împlinește 15 ani de existență. Reuniunea reprezintă urmarea AG extraordinare, care a avut loc la Paris, în 20 martie 2019.

Domnia sa ține să asigure toți membrii UCESIF că guvernul din Guineea va acorda sprijin deplin CES-ului guineean pentru ca acesta din urmă să își îndeplinească cu succes onoranta responsabilitate de a asigura președinția Uniunii pentru următorul mandat de 2 ani.

UCESIF a dat dovada utilității sale și a implicării CES-urilor din țările francofone în procesul de concertare locală, regională și internațională, alăturându-se altor instituții cu vocație consultativă, ca UCESA, CESE, AICESIS.

În conformitate cu Declarația de la București, adoptată în 5 decembrie 2018, CES Guineea va milita pentru recunoașterea rolului consultativ al UCESIF la nivelul țărilor francofone, sensibilizarea tuturor ambasadelor francofone în vederea sprijinirii acestui aspect, consolidarea legăturii UCESIF cu Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF) – adunare consultativă a OIF – dar și atragerea altor CES-uri din lumea francofonă în UCESIF.

Dl prim-ministru, dr. Ibrahima Kassory Fofana, propune, în primul rând, crearea unui acord cadru, în vederea pregătirii unei rezoluții la Summitul de la Tunis, pentru a face din UCESIF un organism consultativ complementar al Francofoniei, în cadrul adunărilor societății civile organizate. De asemenea, domnia sa propune și creșterea gradului de conștientizare a ambasadorilor membri ai Consiliului Permanent al Francofoniei și a miniștrilor membri ai Conferinței ministeriale a Fracofoniei, consolidarea legăturilor dintre UCESIF și APF și invită țările membre OIF, care au un consiliu economic și social sau o instituție similară să se alăture UCESIF.

La încheierea mesajului dlui prim-ministru, dr. Ibrahima Kassory Fofana, dl președinte Iacob Baciu a dăruit Excelenței Sale un tablou cu reprezentarea Casei Poporului, astăzi sediul Parlamentului României, precizând că, în această zi, prin prezența domniei sale, s-a scris încă o pagină în istoria Uniunii.

Mesajul video al dlui Jacques KRABAL, secretar general al Adunării Parlamentare a Francofoniei (APF)

Dl Jacques Krabal își exprimă regretul de a nu putea fi prezent la AG de la Conakry, într-un moment deosebit de important, din istoria francofoniei.

În luna octombrie a anului trecut, la Erevan, șefii de state și de guverne au făcut un apel pentru reinventarea Francofoniei și au cerut reconstrucția soclului acesteia: limba franceză și o politică multilaterală.

APF este angajată colectiv în această nouă dinamică și își propune să stabilească legitimitatea politică a APF ca adunare consultativă a Francofoniei. Anul viitor, Summitul de la Tunis va sărbători cea de-a 50-a aniversare a Francofoniei, dar va trebui, de asemenea, să prezinte perspective noi și inovatoare pentru înscrierea organizației într-un nou model de guvernare care să reunească popoarele și guvernele francofone.

Știrile recente din diferite țări francofone arată că cetățenii doresc să participe deplin la viața politică și să fie mai implicați în decizii, ceea ce dovedește că acesta este momentul acțiunii colective.

Acesta este motivul pentru care APF a invitat șefii de state și de guverne „să folosească procese care să promoveze participarea și implicarea cetățenilor, cum ar fi consultările populare, referendumurile sau conferințele naționale ”.

UCESIF împărtășește această ambiție și, de asemenea, s-a angajat într-o nouă dinamică în mod exemplar.

Pentru prima dată în istoria sa, UCESIF este condus de o femeie africană, președinta Consiliului Economic și Social din Guineea, doamna Haja Rabiatou Sérah Diallo, pe care dl Jacques Krabal o felicită. De asemenea, secretarul general al APF salută tema principală aleasă de președinția guineeană: „Diversitatea culturală în lumea francofonă în slujba dezvoltării durabile a țărilor membre”.

Împreună, UCESIF și APF vor putea arăta că Francofonia reprezintă o realitate umană, intelectuală, culturală și politică foarte vie, creatoare de valori, sursă de pace și de schimbare. Dl Krabal îi asigură pe toți cei prezenți de sprijinul deplin al APF pentru ca, societatea civilă, tinerii și antreprenoriatul să își găsească locul în instituțiile francofone. Este o ambiție colectivă legitimată de ambiția democratică, economică și socială.

Dl Boubacar Gallé BARRY, Președintele Comisiei pentru infrastructuri, descentralizare, dezvoltare locală și planificare regională din Republica Guineea

Dl Boubacar Gallé BARRY își începe mesajul amintind că CES-ul din Guinea, creat în 1997, se află la cel de-al cincilea mandat. În perioada 2015-2019, consiliul guineean a organizat nouă sesiuni obișnuite, în cadrul cărora au fost dezbătute peste 40 de subiecte și aproape șase dosare referitoare la preocupările naționale de ordin economic, social, cultural și de mediu, analizate de consultanți cu experiență, susținuți de personalul administrativ cu experiență.

În urma Declarației adoptate de Adunarea Generală a UCESIF reunită la București în 5 decembrie 2018, are loc acum, miercuri, 4 decembrie 2019, Adunarea Generală electivă a UCESIF, la Conakry, în Guineea, în conformitate cu articolul 3.8 din Regulamentul Intern, pentru a stimula dinamica guvernării organizației francofone. Așadar, dl Boubacar Gallé BARRY exprimă recunoștința celor mai înalte autorități din Republica Guineea, care sunt încântate de organizarea acestei Adunării Generale a UCESIF la Conakry.

Prezența primului ministru, dl Ibrahima Kossory FOFANA, reprezentant personal al ES Președintele Republicii, dl prof. Alpha CONDE, a mai multor membri ai guvernului, a unor reprezentanți ai instituțiilor republicane și personalități ale statului și ale sectorului privat reprezintă expresia sentimentului profund al întregului popor din Guinea față de UCESIF.

Ca atare, trebuie menționat că organizarea acestei Adunări Generale elective a UCESIF a fost posibilă datorită implicării conducătorului statului, a guvernului din Guineea și a personalităților importante ale statului. Dl Boubacar Gallé BARRY constată că anii 2019 și 2020 consacră continentului african destinele CES-urilor și instituțiilor similare. Coasta de Fildeș a preluat președinția AICESIS. Guineea preia președinția UCESIF. În săptămânile următoare, CES-ul marocan va fi desemnat la președinția UCESA, după mandatul CES-ului din Mali.

Dl președinte Iacob Baciu face câteva precizări referitoare la Raportul președinției române a UCESIF, care a fost trimis electronic, în prealabil, tuturor membrilor Uniunii și înmânat ca document editat, în cadrul AG elective. Raportul prezintă întreaga activitate a președinției române și se confirmă, astfel, îndeplinirea promisiunii asumate de consiliul român în momentul preluării președinției UCESIF, aceea că se angajează să contribuie la consolidarea Uniunii pe plan intern și pe plan extern. Raportul conține toate documentele din perioada președinției, care vor putea fi utilizate și difuzate de membrii UCESIF, astfel încât să crească vizibilitatea activității UCESIF. Dl președinte Iacob Baciu precizează că a realizat, conform hotărârii de la București, dar și conform promisiunii făcute cu această ocazie, drapelul UCESIF, care va fi de acum înainte simbolul Uniunii, exprimând unitatea acesteia și va fi predat de la o președinție la alta. În încheierea intervenției sale, dl președinte Iacob Baciu le mulțumește celor doi colegi membri ai Plenului CES România, dnii Liviu Apostoiu și Radu Minea, pentru sprijinul acordat pe toată perioada mandatului său în fruntea UCESIF, dnei directoare a Direcției de Relații Internaționale și Relații Publice din cadrul CES, Eugenia Ștefănescu, pentru munca depusă pe toată perioada mandatului, Secretarului General al UCESIF, dl Michaël Christophe, pentru excelenta colaborare de la preluarea funcției și o asigură pe dna Hajda Rabiatou Sérah Diallo, ce va prelua mandatul de președintă a UCESIF, de sprijinul permanent al domniei sale.

Dl președinte Iacob Baciu înmânează tuturor membrilor UCESIF diplome, care marchează aniversarea a 15 ani de existență a UCESIF, moment plin de semnificații, foarte apreciat de participanți.

ADUNAREA GENERALĂ

După sesiunea de deschidere, Secretarul General al UCESIF, dl Michaël Christophe, prezintă proiectul Ordinii de zi, ce a fost supus aprobării AG elective.

Dl SG Michaël Christophe anunță că există cvorumul necesar pentru desfășurarea AG elective, deoarece sunt prezenți reprezentanți ai CES-urilor din Burkina Faso, Benin, Coasta de Fildeș, Camerun, Franța, Gabon, Grecia, Mali, Maroc, România, Senegal și Guineea. În conformitate cu articolul 11 din Statutul UCESIF, secretarul general al OIF, organizație membră a Adunării Generale, este reprezentat de dna Cécile Leque-Folchini.

În conformitate cu ordinea de zi:

- dl președinte Iacob Baciu prezintă Raportul Președinției CES România pentru mandatul 2017-2019, prezentare urmată de discuții și de adoptarea, cu aplauze, a Raportului.
- raportul financiar pentru perioada 2017-2019 este prezentat de dl Michaël Cristophe, fiind împuternicit de Trezorier, dl Tabé GBIAN, absent motivat, în vederea descărcării de gestiune.
- SG, dl Michaël Cristophe, prezintă bugetul provizoriu pentru 2020 și urmează discuții pe aceste subiecte.

A doua parte a lucrărilor AG elective a debutat cu momentul oficial, în care dl președinte Iacob Baciu a înmânat drapelul UCESIF dnei Hajda Rabiatou Sérah Diallo, moment simbolic de transfer al președinției UCESIF pentru mandatul 2019-2021. Înmânarea drapelului a fost însoțită de semnarea Documentului de transfer al președinției.

Documentul a fost semnat de dl Președinte Iacob Baciu, dna Președintă Hajda Rabiatou Sérah Diallo și dl Secretar General Michaël Christophe. Acest document consemnează faptul că președintele la final de mandat transmite viitorului președinte cele trei documente aprobate în cadrul AG elective: Raportul de activitate, Raportul financiar și Bugetul previzional pentru 2020. Președintele care preia mandatul recunoaște astfel că le-a primit, le-a studiat, le-a însușit și că este la curent cu toate informațiile relevante referitoare la activitatea UCESIF din mandatul anterior.

Discursul de prezentare a proiectului dnei Hadja Rabiatou Sérah DIALLO, Președinta UCESIF
Dna Hadja Rabiatou Sérah Diallo mulțumește, în primul rând, pentru onoarea de a fi aleasă președintă a UCESIF pentru următorii doi ani și transmite felicitări călduroase, din partea domniei sale și a tuturor colegilor, dlui președinte Iacob Baciu, al cărui mandat s-a încheiat, pentru bilanțul pozitiv al președinției sale.
Domnia sa subliniază că, împreună, membrii Uniunii pot înfrunta dificultățile comune în materie de dialog social, creștere inclusivă, guvernanță democratică, precum și în materie de valorificare a activităților artistice, artizanale și culturale, cu scopul de a combate inegalitățile și nedreptățile sociale și de a crea condiții bune de trai și de muncă pentru populațiile țărilor respective. În privința acestor probleme, dna Hadja Rabiatou Sérah Diallo solicită sprijinul dlui Iacob Baciu, prin împărtășirea experienței dobândite.
Dna Hadja Rabiatou Sérah Diallo anunță că tema principală a proiectului președinției guineene pentru mandatul 2019-2021 va fi „Diversitatea culturală din spațiul francofon în slujba dezvoltării durabile a țărilor membre ale UCESIF”. Această temă are în componența sa trei sub-teme:
• 1: valorificarea aspectelor economice, sociale și ecologice ale realizărilor culturale din spațiul francofon.
• 2: valorificarea acțiunilor culturale și integrarea lor în strategiile de dezvoltare durabilă a țărilor membre UCESIF.
• 3: finanțarea acțiunilor culturale identificate pe planul dezvoltării globale a țărilor membre UCESIF.
Tema principală și sub-temele menționate angajează toți membrii UCESIF și mai ales departamentele OIF responsabile de aspectele culturale. Președinta UCESIF își încheie discursul subliniind că bogăția patrimoniului cultural al țărilor francofone, în general, și mai ales al țărilor membre ale UCESIF trebuie să determine Uniunea să formuleze recomandări, care să fie înaintate apoi statelor respective, astfel încât acestea din urmă să aloce finanțări suficiente pentru cultură, care, corect sprijinită și valorificată, poate genera creștere economică și poate participa la combaterea sărăciei. Totuși, trebuie recunoscut faptul că doi ani de mandat pot fi insuficienți pentru îndeplinirea tuturor activităților propuse, de aceea, toate consiliile membre ale UCESIF, OIF și partenerii tradiționali sunt invitați să participe la implementarea acestui plan de lucru.

Adunarea Generală electivă validează propunerile pentru noii vicepreședinți - membri ai Biroului, pentru perioada 2019-2021, în care CESE Franța ocupă poziția de prim-vicepreședinte, nominalizată fiind dna Marie-Béatrice Levaux, iar dnii Tabé Gbian, Moïse Napon, Paul Biyoghe Mba, Georges Vernicos și Iacob Baciu, reprezentanți ai CES-urilor din Benin, Burkina Faso, Gabon, Grecia și România sunt nominalizați ca vicepreședinți ai Uniunii. Cu această ocazie, la propunerea dnei Hadja Rabiatou Sérah Diallo, președinta UCESIF, dl Iacob Baciu a fost ales președinte de onoare al UCESIF.

A urmat prima reuniune a Biroului, în noua sa alcătuire, în cadrul căreia s-a stabilit, în linii generale, calendarul noii președinții.

Dna Hadja Rabiatou Sérah Diallo, președinta UCESIF, a încheiat reuniunea AG elective subliniind că membrii UCESIF și-au exprimat angajamentul și preocuparea pentru succesul acțiunilor Uniunii și, astfel, CES Guineea contează pe contribuțiile tuturor membrilor la implementarea proiectului acestui mandat prezidențial, prin participarea la atelierele și reuniunile prevăzute. Dna președintă Hadja Rabiatou Sérah Diallo a precizat că în cadrul acestui proiect de dezvoltare, un loc important trebuie rezervat dezvoltării culturale, artistice, literare etc., ceea ce va permite consolidarea armoniei sociale și a păcii durabile.

Partenaire