Date de modification:

Participation de CES Roumanie au conseil d`administration de l`AICESIS 2018

Participation de CES Roumanie au conseil d`administration de l`AICESIS 2018

Une délégation du Conseil économique et social de Roumanie, présidée par M. Iacob Baciu, président, composé de Liviu Apostoiu, vice-président, Bogdan Simion, vice-président, Radu Minea, membre du BEx, Mme Silvia Vlăsceanu, membre de Bex, et Mme Eugenia Ştefănescu, Directeur de la direction des relations internationales et des relations publiques, a assisté au conseil d`administration et à l`assemblée générale de l`AICESIS et au bureau de l`UCESIF, qui s`est tenu les 17 et 18 septembre au Conseil économique, social et environnemental (CESE) à Paris, en France.

Participarea CES România la
Consiliul de Administrație al AICESIS – 17 septembrie 2018
Adunarea Generală a AICESIS – 17 - 18 septembrie 2018
Biroul UCESIF – 18 septembrie 2018
organizate de AICESIS și UCESIF împreună cu CESE din Franța
la sediul său din Paris

Participarea CES 2018
CES România a participat la evenimentele menționate în calitatea sa de președinte al celor două organizații pentru mandatul 2017-2019.

La reuniunile AICESIS au participat 130 de persoane reprezentând 37 de consilii membre și 1 consiliu observator, iar CES-urile din Iordania și Ciad au mandatat alte CES-uri să le reprezinte.
Participarea CES 2018
Ordinea de zi a Consiliului de Administrație (CA) a inclus adoptarea Ordinii de zi a Adunării Generale, aprobarea documentelor ce urmau a fi transmise acesteia, stabilirea unor detalii privind organizarea Conferinței asupra viitorului AICESIS, cererea de aderare a CES-ului din Serbia, prezentarea întâlnirii pe care secretarul general al AICESIS a avut-o cu guvernul și partenerii sociali din Tunisia, informații asupra activităților pe care asociația urmează să le desfășoare în perioada 2018-2019.

Adunarea Generală (AG) a AICESIS a stabilit că:
• în primul an de președinție AICESIS a CES România, bugetul AICESIS se înscrie pe un trend pozitiv;
• s-au făcut pași în vederea continuării cooperării și consolidării relației dintre AICESIS și ECOSOC prin întâlnirea pe care președintele AICESIS a avut-o cu doamna Hanifa Mezoui, reprezentanta AICESIS la ECOSOC, în România. Cu această ocazie s-a decis stabilirea unui cadru general nou de colaborare între AICESIS și ECOSOC, care să permită participarea reprezentantului permanent al ECOSOC la gestionarea activităților comune;
• s-au înregistrat progrese în colaborarea dintre AICESIS și OIM, deoarece, în urma întâlnirii pe care președintele AICESIS a avut-o cu directorul general al OIM, dl Guy Ryder, la Geneva, în ziua de 2 iulie 2018, s-a decis consolidarea și actualizarea acordului de parteneriat dintre cele două instituții și semnarea acestuia cu prilejul desfășurării la Geneva a seminarului pe tema revoluției digitale organizat de AICESIS în cooperare cu OIM în zilele de 23 și 24 octombrie 2018;
• organizarea Școlii de vară depinde de disponibilitatea unui CES de a găzdui evenimentul;
• organizarea seminarului internațional privind viitorul AICESIS va avea loc în Algeria și, în acest sens, s-a creat un grup de lucru din care fac parte CES-urile din Algeria, Coasta de Fildeș, Brazilia, Curaçao, Spania, Franța și Grecia. Grupul de lucru este responsabil pentru analiza temelor de lucru și a programului acestui seminar;
• CES din Serbia devine membru activ al AICESIS, cu drepturi depline;
• este necesară crearea unei noi pagini de internet a AICESIS. Acest lucru se va realiza prin colaborarea dintre CC a Federației Ruse și SG al AICESIS;
• este necesară înlocuirea biroului fizic al AICESIS de la Bruxelles cu un Birou virtual;
• următorul Consiliu de Administrație se va reuni în Curaçao, în prima săptămână a lunii martie a anului viitor;
• următoarea reuniune a AG va avea loc la București, în 2019, când se va reînnoi CA și se vor alege noi secretari generali adjuncți, și se va organiza, de asemenea, o Conferință internațională a OIM;
• este necesară crearea unor arhive securizate cu documente electronice. Președintele Iacob Baciu a propus ca documentele să fie stocate în trei puncte diferite, pentru mai multă siguranță: președinte, SG și CESE din Franța;
• este necesară plata cu regularitate a cotizațiilor de către toți membrii AICESIS.

În afara participării la lucrările CA și AG ale AICESIS, delegația CES România, condusă de președintele Iacob Baciu, a avut întâlniri bilaterale și discuții cu aproape toate delegațiile prezente la Paris. Se pot remarca aici întâlnirile cu Camera Civică a Federației Ruse și cu președintele CES din China.

De asemenea, mai trebuie menționat că la debutul și la încheierea lucrărilor AG a AICESIS de la Paris, Ambasada României la Paris a fost reprezentată de doamna Roxana Iliescu, atașat pe probleme de muncă și sociale în cadrul Ambasadei. De altfel, întreaga delegație a CES România a fost invitată de Excelența Sa, domnul Ambasador Luca Niculescu, să viziteze sediul Ambasadei României în Franța. Delegația CES România a fost onorată de invitație și deosebit de încântată de discuția purtată cu cei doi reprezentanți ai Ambasadei, care s-au referit la posibilități de colaborare între cele două instituții, precum și la găsirea unor noi căi de colaborare a Ambasadei României la Paris cu diverse instituții francofone sau provenind din spațiul francofon, ce ar putea contribui la promovarea României pe plan european și internațional.

Biroul UCESIF – 18 septembrie 2018
La această reuniune au participat reprezentanți ai CES-urilor francofone din Benin, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, Guineea, Maroc și ai CES România, președinte al UCESIF pe durata mandatului 2017 – 2019.

Din delegația CES România au făcut parte, pe lângă președintele Iacob Baciu, domnul Radu Minea, membru al BEx CES și reprezentantul președintelui Baciu la UCESIF, și doamna Eugenia Ștefănescu, director al Direcției Relații Internaționale.

Biroul a avut o singură temă de discuție, și anume participarea UCESIF la cel de-al XVII-lea Summit al Francofoniei care se va desfășura la Erevan, în Armenia, în zilele de 11 și 12 octombrie 2018, a cărui temă este „A trăi împreună, în solidaritate, împărtășind valorile umaniste și respectul pentru diversitate, constituie sursa păcii și a prosperității pentru spațiul francofon”.

Întrucât toate demersurile făcute de conducerea UCESIF în vederea participării la summitul Francofoniei din acest an nu au avut succes, membrii Biroului UCESIF întruniți la Paris au hotărât că este necesară adoptarea unei rezoluții a UCESIF înaintea desfășurării Summitului care să le reamintească celor vizați că CES-IS sunt instituții ale societății civile organizate care au un rol esențial în asigurarea legăturii dintre cetățeni și autoritățile publice și în promovarea unor dezbateri privind aspectele economice, sociale, de mediu și culturale în lumea vorbitorilor de limbă franceză.

Astfel, la sfârșitul acestei reuniuni extraordinare, membrii Biroului au fost de acord cu redactarea unui proiect de rezoluție bazat pe schimburile de opinii care au avut loc în cadrul Biroului, destinate OIF, precum și guvernelor reprezentate în UCESIF. În plus, un comunicat al UCESIF în acest sens ar putea fi adresat și mass-mediei.

Partenaire