Date de modification:

Participation de la CES Roumanie à la réunion du Bureau de l`UCESIF

Participation de la CES Roumanie à la réunion du Bureau de l`UCESIF

Le jeudi 10 février 2022, s`est tenue en ligne la réunion du Bureau de l`Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires de la Francophonie (UCESIF). La réunion était présidée par la première vice-présidente de l`Union, Marie Béatrice Levaux, représentante du CESE pour la France, et a réuni des représentants des CES du Bénin, du Burkina Faso, de la France, du Gabon, de la Grèce et de la Roumanie, ainsi que le secrétaire général de l`Assemblée parlementaire de la Francophonie, M. Jacques Krabal.

Participarea CES România la reuniunea Biroului UCESIF
–Videoconferință, 10 februarie 2022–

Participarea CES România la reuniunea Biroului UCESIF
Printre altele, participanții au discutat despre situația președinției actuale a UCESIF deținute de CES Guineea, consiliu a cărui funcționare a fost afectată în urma loviturii de stat din Guineea din septembrie 2021, despre situația bugetară a Uniunii, despre pregătirea mandatului CESE Franța în fruntea UCESIF și despre desemnarea unui secretar general interimar.

CES România a fost reprezentat de dl Iacob Baciu, membru al Plenului, delegat de președintele instituției, și de dna Eugenia Ștefănescu, directoarea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice.

Partenaire