Programme Erasmus pour les sociétés civiles

Le Conseil économique et social d`Espagne a organisé le 21 novembre 2023, dans le cadre de la présidence espagnole du Conseil de l`UE, la deuxième édition du programme Erasmus pour les sociétés civiles organisées. Étant donné que plusieurs conseils économiques et sociaux européens ne pouvaient pas participer physiquement à l`événement, le CES espagnol a décidé qu`il se déroulerait en ligne, entre 9h20 et 13h00.

Participarea CES România la Programul Erasmus pentru societățile civile organizate
Eveniment online organizat de CES Spania
21 noiembrie 2023


Acest program are la bază aceleași principii ca ale celebrului program Erasmus al UE, membrii consiliilor economice și sociale europene, în calitate de reprezentanți ai societăților civile organizate din țările lor, fiind invitați să facă schimb de experiențe și bune practici în privința metodelor de lucru ale CES-urilor naționale respective. Scopul general al programului este acela de a crea parteneriate transnaționale fiabile la nivel european.

Tema acestei ediții a fost mediul rural în contextul construcției europene și al dezvoltării durabile.

CES România a fost reprezentat de dl Valentin Filip, membru al Comisiei pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă din cadrul CES și profesor la Departamentul de Economie Politică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

CES-ul spaniol a propus dezvoltarea unei comunități de experți în domeniul dezvoltării rurale care să includă reprezentanți ai consiliilor economice și sociale din toate statele europene. În prima parte a reuniunii s-au prezentat perspectivele gazdelor și ale instituțiilor europene relevante privind prioritățile de dezvoltare rurală în contextul ambițiilor europene legate de mediu. În state precum Bulgaria sau Franța CES-urile au o strategie clară privind politicile agricole și de dezvoltare rurală, ceea ce ajută aceste instituții să se poziționeze față de diversele inițiative legislative.

Domnul Valentin Filip a prezentat, de asemenea, modul de lucru al CES-ului român și a vorbit despre provocările privind armonizarea legislației naționale cu directivele europene și despre graba și presiunea, uneori contraproductivă, de avizare a unor inițiative legislative.

Partenaire