Réunion du Groupe Semestre Européen

Le 6 septembre 2021, entre 09h30 et 18h00, la réunion du Groupe Semestre Européen s`est déroulée en format hybride. La réunion a porté sur l`analyse des Plans Nationaux de Relance et de Résilience du point de vue de la société civile.

În acest context, Grupul privind Semestrul european a organizat, între orele 14:30 și 17:30, și o dezbatere publică pe tema evoluțiilor ulterioare adoptării, în februarie 2021, de către Comitetul Economic și Social European a avizului referitor la „Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă”.

Discuțiile s-au concentrat asupra implementării PNRR, urmărindu-se să se obțină perspective ale diverselor organizații, ale CES-urilor naționale, ale organismelor UE și ale think tank-urilor. Pornind de la aceste analize, CESE dorește să contribuie la ciclul Semestrului european 2022.

La reuniune au participat în format online doi membri ai Plenului CES România și directorul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice.

Partenaire