Date de modification:

Réunions en ligne préparatoires à l`Assemblée générale UCESIF 2023

Réunions en ligne préparatoires à l`Assemblée générale UCESIF 2023

Dans le cadre du premier Bureau de l`UCESIF organisé sous la présidence du Conseil Economique, Social et Environnemental de France (4 novembre 2022) il a été approuvé le développement d`activités liées à une problématique à fort impact sur nos vies, à savoir que de la pénurie d`eau potable, qui a atteint des proportions alarmantes dans certaines régions du globe.

Reuniuni online pregătitoare pentru Adunarea Generală a UCESIF (1-2 iunie 2023)
6 și 13 aprilie 2023


[RO] Astfel, la solicitarea secretarului general al UCESIF, au avut loc până în prezent două reuniuni online pe această temă. Acestea constituie etape pregătitoare ale următoarei Adunări Generale a UCESIF, precum și ale conferinței care va avea loc în paralel cu aceasta.

Prima reuniune a avut loc în ziua de 6 aprilie 2023 și a avut ca scop un schimb de opinii cu privire la modul în care ar trebui să se desfășoare această activitate și cum percepe fiecare CES francofon problematica apei potabile. În urma acestei reuniuni, secretariatul general al UCESIF a luat act de recomandările și solicitările consiliilor participante și a propus o structură și o metodologie care vor permite CES-urilor care doresc să participe la această inițiativă să își armonizeze rezultatele.

La cea de-a doua reuniune online cu aceeași temă, din 13 aprilie, toți participanții au acceptat principiul elaborării unor „fișe de țară” și a unei declarații comune a consiliilor economice și sociale francofone privind apa și guvernanța acesteia, pe baza unei notei-cadru care fusese trimisă anterior.

Această fișă de țară ar permite corelarea recomandărilor CES-urilor membre cu dificultățile preexistente, permițând fiecărui consiliu să își evidențieze activitatea pe această temă și să sublinieze provocările cu care se confruntă fiecare țară membră a UCESIF în ceea ce privește gestionarea apei și accesul la apă potabilă.

Prin urmare, această abordare ar permite să se rezume într-un singur document provocările în domeniul gestionării apei și răspunsurile care trebuie furnizate în funcție de fiecare consiliu, ținând astfel seama de diferențele geografice dintre țări cu situații climatice extrem de variate.

Aceste fișe de țară, reunite într-un document final, ar permite valorificarea recomandărilor fiecărui consiliu prin raportarea acestora la datele corespunzătoare și la provocările care le însoțesc. De asemenea, o declarație a consiliilor membre ale UCESIF ar constitui un sprijin politic pentru aceste activități și ar permite președinților CES-urilor să le aducă în atenția factorilor de decizie politică internațională, națională și locală din spațiul francofon.

La ambele reuniuni, CES România a fost reprezentat de directorul și de expertul Direcției Relații Internaționale.

Partenaire