Date de modification:

Visite de la délégation de l`Administration de la Surveillance du Marché de la province du Yunnan

Visite de la délégation de l`Administration de la Surveillance du Marché de la province du Yunnan

Dans un message électronique reçu le 12 juillet 2019, un représentant de l`administration du contrôle du marché de la province chinoise du Yunnan a demandé à la direction de CES Romania de tenir une réunion au siège de notre institution avec son président, ainsi qu`avec d`autres membres. , afin de mieux connaître le Conseil économique et social roumain et de recevoir des informations sur la situation générale du développement économique et social en Roumanie, sur les moyens de maintenir et de stabiliser la prospérité du marché, de promouvoir un développement économique et social durable par: améliorer la surveillance du marché.

Vizita delegației Administrației de Supraveghere a Pieței din Provincia Yunnan – Republica Populară Chineză
5 noiembrie 2019 - CES România, București


Vizita delegației Administrației de Supraveghere a Pieței din Provincia Yunnan
Astfel, în ziua de 5 noiembrie 2019, o delegație formată din 7 persoane în frunte cu domnul Zhang Rongming, director general al Administrației de supraveghere a pieței reprezentând provincia Yunnan, a sosit la sediul CES România, unde a fost întâmpinată de dl Iacob Baciu, președinte, Marin Suliman, secretar-general, și Eugenia Ștefănescu, director Relații Internaționale.

Vizita delegației Administrației de Supraveghere a Pieței din Provincia Yunnan
Discuțiile au durat o oră și jumătate într-o atmosferă deosebit de cordială în care fiecare parte a făcut o descriere a activității specifice desfășurate de instituția pe care o reprezintă, o prezentare a caracteristicilor țărilor și provinciei respective și a perspectivei dezvoltării unor relații de colaborare între CES România și reprezentanții Provinciei Yunnan din China.

Partenaire