Date de modification:

Webinaire AICESIS sur Une croissance large et inclusive

Mass Media

Webinaire AICESIS sur Une croissance large et inclusive

Le lundi 19 février 2024 s`est tenu le webinaire de l`AICESIS sur «Une croissance large et inclusive», organisé par le Conseil Social et Economique (SER) de Curaçao, qui assure actuellement la présidence de l`AICESIS. 22 représentants des CES des quatre régions représentées au sein de l`association y ont participé. Le sujet est en fait celui proposé au débat par le SER à Curaçao pendant les deux années du mandat présidentiel, et le webinaire est la première discussion des membres de l`AICESIS sur ce sujet
Webinarul AICESIS cu tema Creșterea amplă și incluzivă

În timpul celor două ore ale webinarului, au avut loc trei prezentări care s-au concentrat asupra strategiilor și politicilor locale de promovare a creșterii economice în beneficiul tuturor categoriilor sociale.

Președintele Reprezentanților Științelor din cadrul Consiliului Economic și Social din Ungaria, domnul Gusztáv Báger, a vorbit despre creșterea incluzivă din perspectiva cercetării academice și a subliniat necesitatea politicilor care promovează, pe de o parte, consumul de energie eficient și prietenos cu mediul și, pe de altă parte, distribuirea echitabilă a veniturilor și a bogăției, cu scopul garantării unei abordări holistice a bunăstării sociale.

Domnul Larry O’Connell, economist și director al Consiliului Economic și Social Național din Irlanda, a vorbit despre obiectivele Irlandei în ceea ce privește tema discutată, și anume reziliență, sustenabilitate și economie, mediu și societate prospere și cu emisii nete zero.

Domnul Renzo Cárdanes, coordonator de activități în cadrul Consiliului Național al Muncii și Promovării Ocupării Forței de Muncă din Peru, a vorbit despre misiunea consiliului pe care îl reprezintă în conceptualizarea politicilor de ocupare a forței de muncă, formare profesională și protecție socială, precum și în reglementarea salariului minim.

CES România a fost reprezentat la acest eveniment de Eugenia Ștefănescu, directoarea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice, și Raluca Bogdan, reprezentantă a asociației Help Autism din cadrul CES.

Partenaire