Mass media

The Economic and Social Council (ESC) presents you with press releases, news and other information of public interest.


Fenomene economice și sociale care impun elaborarea unor noi acte normative

Consiliul Economic și Social semnalează Guvernului sau Parlamentului apariția unor fenomene economice și sociale care impun elaborarea unor noi acte normative.
Având în vedere solicitările primite, vă prezentăm adresa Consiliului Economic și Social către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii...aici.
Răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii îl găsiți...aici.

Europe is not safe without a safe and secure Ukraine

In a spontaneous debate initiated by the EESC President Christa Schweng during the February plenary session, the members of the European Economic and Social Committee condemned the unjustified and unprovoked invasion of Ukraine by the Russian Federation. EESC members expressed their solidarity with the Ukrainian people and called for firm actions at both EU and national level in a spirit of unity in this dramatic time.

Opening the debate, President Christa Schweng underlined the critical nature of this situation for Europe and stated: "Today, we witnessed an aggression at the doorstep of the EU. Such move constitutes a blatant violation of international law and international agreements, including the Minsk Agreements. In these hours, our thoughts are with Ukraine and its civil society, the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives. Europe needs to stand with Ukraine and its civil society!," president. Schweng said.

Many EESC members, leaded by the three groups Presidents, expressed their solidarity and unity to the Ukrainian people and their deep concern on the escalation of the belligerent behaviour shown by the Russian regime.

Stefano Mallia, president of the Employers' Group, highlighted: "The EU is certainly united in a desire for firm action. I was there at Maidan Square and one thing I firmly remember is the huge desire of civil society to form part of Europe, to form part of the EU. And this is something which we must keep on remembering and which we must also try to protect. Ukraine cannot be abandoned. We need to be ready to also pay a price for efforts and actions that need to be taken."

Oliver Röpke, president of the Workers' Group also added: "This is the time for us to oppose and say clearly that, Europe will never allow this. We need to be united and find the answers for this aggression and stand side by side in full solidarity with the people of Ukraine. Trade Unions remember that the war machine is fed with the blood of workers, call for the withdrawal of Russian Troops, and support civil society in both Ukraine and Russia."

In the same spirit, Séamus Boland, president of the Diversity Europe Group, expressed his support: "We are standing at a precipice and we must reach out to civil society organisations in Ukraine. Our European values and principles are at stake and we must speak out loudly against aggression and in favour of the values that Europe has stood for since World War II. Above all, the EU must remain unified and in solidarity with our neighbours."

EESC deeply regrets that all diplomatic efforts to ward off a war conflict were in vain and underlined that values such as democracy, fundamental rights, and the rule of law are non-negotiable. They highlighted the need to be particularly careful when evaluating information from social media and to be wary of potential cyber-attacks.

EESC members called on the EU and its Member States to provide further political, financial, technical, and humanitarian assistance to Ukraine.

The president of the EESC External Relations Section, Dimitris Dimitriadis said "EESC will strive to continue support of the Ukrainian civil society through our well-established channels, such as EU-Ukraine Civil Society Platform and through our bilateral contacts."

Closing the debate, Ms. Schweng emphasised: "The reason for building a European Union -that is peace - today is more important than ever. As Europeans we need to stand together in solidarity and with Ukrainian people in order to manage this really difficult and unforeseeable situation."

https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/press-releases/europe-not-safe-without-safe-and-secure-ukraine

Declarație referitoare la conflictul militar din Ucraina și consecințele acestuia

Consiliul Economic și Social condamnă agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și atrage atenția că respectarea drepturilor omului și dezvoltarea economică și socială a tuturor statelor lumii sunt în mod indisolubil dependente de starea de pace, precum şi de soluţionarea conflictelor pe cale diplomatică şi cu respectarea legislaţiei internaţionale.

Declarația Consiliul Economic și Social referitoare la conflictul militar din Ucraina se poate descărca accesând link-ul următor...mai mult»

Plenul Consiliului Economic și Social din România a decis înființarea unei comisii temporare în vederea coordonării elaborării unui studiu cu privire la problematica locuirii

Calendarul lucrărilor comisiei temporare in vederea elaborării studiului privitor la locuire începe prin a organiza o consultare/ audiere publică, marți 21 decembrie 2021, interval orar 15:30 - 17:00.

Agenda consultării:
• Tur de masă pentru prezentarea organizațiilor/ specialiștilor prezenți si interesul vizavi de problematica locuirii;
• Introducere cu privire la demersul CES pe subiectul locuirii, in baza hotărârii Plenului;
• Studii, cercetări, luări de poziție in care organizațiile/ specialiștii prezenți au fost implicați, pe tematica locuirii;
• Probleme legislative si de implementare a legislației cu privire la locuire sesizate in practica de organizații/ specialiști;
• Unghiuri legate de problematica locuirii pe care cei prezenți le vad relevante pentru studiul demarat.

Vă rugăm să ne confirmați participarea la eveniment până pe data de 21 decembrie 2021 ora 10:00, la adresa de e-mail: ong@ces.ro, urmând ca ulterior să vă transmitem datele pentru conectare.

Studiu cu privire la problematica locuirii

La 25 de ani de la prima lege a locuinței în România post-decembristă, Plenul Consiliului Economic și Social din România a decis înființarea unei comisii temporare în vederea coordonării elaborării unui studiu cu privire la problematica locuirii.

Cadrul legislativ aferent locuirii (Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele) necesită îmbunătățiri fundamentate pe date și dovezi, întrucât locuințele din România au cea mai scăzută suprafață locuibilă din Uniunea Europeană, rata de supraaglomerare este mult peste media europeană, iar consumul de energie al clădirilor rezidențiale din România reprezintă peste 30% din consumul energetic final național.

Comisia temporară va studia această problematică din perspectiva accesului la locuințe decente pentru grupurile vulnerabile, a dreptului la locuire, a eficienței energetice și a amprentei de carbon a stocului de clădiri, dar și din perspectiva dezvoltării urbane sustenabile.

În comisia temporara care va superviza derularea studiului sunt reprezentate:
• Organizațiile  neguvernamentale, prin Corina Murafa (raportor, Ashoka România), Diana Chiriacescu (FONSS) și Mihai Dragoș (Consiliul Tineretului din România)
• Sindicatele, prin Rodrigo-Gabriel Maxim (Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN) și Florea Dobrescu (CNSLR-Frăția)
• Patronatele, prin Doina Ciomag (Confederatia Patronala Concordia)
Comisia temporara își va derula lucrările în perioada decembrie 2021 - aprilie 2022.

Organizațiile interesate au posibilitatea de a transmite propuneri și idei, precum și materiale de documentare în vederea analizării de către Comisie pe email la ong@ces.ro.

De-a lungul derulării studiului urmează a fi organizate și consultări în format videoconferință cu părțile interesate.

Procedura pentru înscriere la acestea va fi anunțată pe website-ul CES, precum și pe canalele de social media proprii CES sau părților reprezentate în CES.

Miercuri, 15.12.2021Punct de vedere referitor la Nota din 13.09.2021 publicată pe site-ul instituției Avocatul Poporului


Stimată doamnă,

Referitor la Nota emisă în data de 13.09.2021 publicată pe site-ul instituției Avocatul Poporului privind propunerea de soluționare a petiției nr. 17351/06.09.2021, prin care dl Sorin loniță solicită Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale cu privire la dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" invocând ca motive de neconstituționalitate, printre altele, adoptarea acesteia fără solicitarea și primirea avizului Consiliului Economic și Social, facem următoarele precizări:

În calitatea sa de organism consultativ al Parlamentului și al Guvernului, așa cum este definit în art. 141 din Constituția României, Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților ori senatorilor, rezultatul acestor consultări concretizându-se în avize la proiectele de acte normative (Art. 2 din Legea nr. 248/2013).

Activitatea de avizare a Consiliului Economic și Social este reglementată de Legea nr. 248/2013, privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și de H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

Conform art. 7 din Legea nr. 248/2013, Consiliul Economic și Social are obligația de a analiza proiectele de acte normative primite și de a transmite avizul său în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Articolul 22 din Anexa la H.G. nr. 561/2009 reglementează faptul că "După finalizarea procesului de avizare interministerială a proiectului de document de politici publice sau, după caz, a proiectului de act normativ, forma finală însoțită, dacă este cazul, de observațiile instituțiilor avizatoare și de nota justificativă privind nepreluarea acestora se transmite, prin grija inițiatorilor, Curții de Conturi a României, Consiliului Concurenței, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Consiliului Economic și Social și/sau Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, în vederea obținerii avizelor, dacă obținerea acestora este obligatorie, conform dispozițiilor legale în vigoare."

În Nota emisă de instituția pe care o conduceți sunt analizate premisele de neconstituționalitate ale OUG nr. 95/2021 invocate în petiția formulată, printre care și lipsa avizului Consiliului Economic și Social. Cu privire la solicitarea și primirea avizului Consiliului Economic și Social, Avocatul Poporului consideră că, întrucât proiectul Ordonanței de Urgență pentru aprobarea Programului de investiții "Anghel Saligny" a fost trimis spre avizare Consiliului Economic și Social, lipsa acestuia nu constituie motiv de neconstituționalitate, invocându-se jurisprudența Curții Constituționale referitoare la "consecințele juridice ale operațiunii de avizare"". În acest sens, sunt invocate susținerile Curții Constituționale cuprinse în Decizia nr. 393/2019, conform cărora obținerea avizului nu este obligatorie, în condițiile în care acesta a fost solicitat, "procedura legislativă neputând fi obstrucționată de pasivitatea autorităților avizatoare", precum și cele cuprinse în Decizia nr. 391/2021.

În cele ce urmează, vă aducem la cunoștință argumentele din care rezultă faptul că, deși proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului de investiții "Anghel Saligny" a fost trimis spre avizare Consiliului Economic și Social, condiția privind solicitarea obligatorie a avizului nu a fost îndeplinită, întrucât nu au fost respectate prevederile legale referitoare la aceasta, respectiv cele reglementate la art. 22 din Anexa la H.G. nr. 561/2009 conform cărora proiectul de act normativ trebuie transmis spre avizare Consiliului Economic și Social "după finalizarea procesului de avizare interministerială".

Prin adresa înregistrată la CES cu nr. 5980/12.08.2021 a fost transmis de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației spre avizare Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", acesta fiind introdus pe ordinea de zi a ședinței Plenului din data de 17.08.2021. Întrucât proiectul de act normativ nu era avizat de către ministerele competente (M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F. și M.J.), nefiind astfel îndeplinită condiția reglementată de art.22 din Anexa la H.G. 561/2009, acesta a fost returnat inițiatorului în vederea finalizării procesului de avizare interministerială, prin adresa nr. 6127/17.08.2021, ca urmare a Hotărârii Plenului nr. 105/18.08.2021.

Prin adresa înregistrată la instituția noastră cu nr. 6138/17.08.2021, a fost transmis din nou spre avizare de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" care a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Plenului din data de 19.08.2021. Întrucât proiectului de act normativ îi lipseau și de această dată avizele ministerelor competente (M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F. și M.J.) acesta a fost returnat inițiatorului în vederea finalizării procesului de avizare interministerială, prin adresa nr. 6170/19.08.2021, ca urmare a Hotărârii Plenului nr. 107/19.08.2021.

Prin adresa nr. 6287/25.08.2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis Consiliului Economic și Social proiectul de act normativ în forma sa finală, fiind introdus pe ordinea de zi a ședinței Plenului CES din data de 26.08.2021. Întrucât nici la această dată proiectul de act normativ nu avea avizele necesare ( M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F. și M.J.) a fost amânată avizarea acestuia până la proxima ședință, în vederea finalizării procesului de avizare interministerială cu încadrarea în termenul legal de 10 zile pentru emiterea unui aviz.

Ca urmare a solicitării inițiatorilor formulată prin adresa înregistrată la CES cu nr. 6353/27.08.2021, a fost convocată o ședință a Plenului CES pentru data de 30.08.2021, dată la care Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" a fost retras de către inițiator, prin adresa înregistrată la CES cu nr. 6357/30.08.2021.

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că rezultă cu claritate faptul că în speță Consiliul Economic și Social, ca instituție avizatoare, nu a dat dovadă de "pasivitate", precum și faptul că nu a fost îndeplinită condiția solicitării avizului CES întrucât nu au fost îndeplinite procedurile legale în acest sens, cu atât mai mult cu cât inițiatorul și-a retras proiectul de act normativ deși se afla în termenul legal de avizare.

Importanța solicitării avizului Consiliului Economic și Social de către inițiatorii proiectelor de acte normative ca o condiție sine qua non a derulării procesului legislativ și ca motiv de neconstituționalitate a fost consacrată de către Curtea Constituțională printr-o serie de Decizii dintre care enumerăm:
Decizia Curții Constituționale nr. 681/2018 având ca obiect soluționarea obiecției de neconstituționalitate referitoare la Legea privind Codul administrativ al României.
Decizia Curții Constituționale nr. 141/2019 având ca obiect soluționarea obiecției de neconstituționalitate a prevederilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.
Decizia Curții Constituționale nr. 139/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.
Decizia Curții Constituționale nr. 393/2019 cu privire la obiecțiile de neconstituționalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.
Decizia Curții Constituționale nr. 29/2020 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.
Decizia Curții Constituționale nr. 152/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9, art. 14 lit. c1)-f) și ale art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și a ordonanței de urgență, în ansamblul său, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, în ansamblul său;
Decizia Curții Constituționale nr. 154/2020 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României;
Decizia Curții Constituționale nr. 155/2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru suspendarea rambursării creditelor;
Decizia Curții Constituționale nr. 239/2020 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017.

Sperăm că aspectele mai sus prezentate vor contribui la o mai bună fundamentare a demersului dumneavoastră, întrucât o corespondență instituțională oficială furnizează informații mai pertinente decât cele aflate pe site-ul instituției, sau rezultate în urma unei discuții pe teme de importanță generală cu președintele instituției. Credem că veți împărtăși această opinie, cu atât mai mult cu cât în situații similare ați ales calea comunicării instituționale. Astfel, cu titlu de exemplu, în cazul demersului dumneavoastră în sensul sesizării Curții Constituționale cu privire la adoptarea a 25 de Ordonanțe de Urgență într-o singură ședință de Guvern, prin adresa înregistrată la CES cu nr. 608/05.02.2020 ați solicitat informații cu privire la consultarea/avizarea de către CES a acestor proiecte de acte normative, informații care au fost communicate cu celeritate de către instituția noastră prin adresa nr. 252/13.02.2020.

În speranța unei cât mai bune colaborări viitoare, vă asigurăm, stimată doamnă Avocat al Poporului, de întreaga noastră considerație,

Președinte CES
Bogdan SIMION


Luni, 13.09.2021Consiliul Economic și Social vă prezintă invitația la consultarea publică

Consiliul Economic și Social vă prezintă invitația la consultarea publică demarată de Ministerul Justiției pentru modificarea OG nr. 26/2000 http://www.just.ro/ong-urile-se-pot-inscrie-pentru-consultarea-publica-demarata-de-ministerul-justitiei-pentru-modificarea-og-26-2000/.
Organizațiile neguvernamentale din România interesate să participe la consultarea publică referitoare la modificarea OG 26/2000 sunt rugate să completeze și să transmită formularul (.docx) / (.pdf),  la adresa de mail: cabinet.ss-pasca@just.ro până la data de 16.08.2021...mai mult»

COMUNICAT DE PRESĂ

În legătură cu afirmațiile formulate în cadrul briefing-ului de presă susținut la finalul ședinței de guvern din 7 aprilie 2021, Consiliul Economic și Social face următoarele precizări:
Instituția noastră și-a arătat de fiecare dată deplina disponibilitate și susținere raportat la necesitatea adoptării unor avize în regim de urgență, Plenul Consiliului Economic și Social hotărând, în acest sens, ca ședințele să se desfășoare în fiecare zi de miercuri, la ora 10:00, anterior ședinței săptămânale a Guvernului.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având ca obiect de reglementare instituirea măsurii complementare a suspendării activității, pe o perioadă determinată, pentru operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusul SARS-CoV-2, a fost transmis de Ministerul Afacerilor Interne, prin fax, în seara zilei de ieri, 6 aprilie, la ora 18:51. Suplimentarea ordinii de zi a ședinței de astăzi, 7 aprilie, de la ora 10:00, nu a mai fost posibilă, la baza acestei hotărâri aflându-se considerente de ordin legal, fiind necesar ca proiectul de act normativ să fi fost anterior analizat în cadrul comisiilor de specialitate.
În pofida faptului că Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede un termen de avizare de 10 zile lucrătoare, în cursul dimineții de mâine, 8 aprilie, vor fi organizate ședințele comisiilor de specialitate, iar, la ora 14:00, ședința Plenului, având ca unic punct înscris pe ordinea de zi avizarea proiectului de Lege mai sus menționat.
Facem un apel către Guvern ca, pe viitor, să asigure un timp suficient pentru analizarea impactului proiectelor de acte normative transmise spre avizare. Totodată, pentru a putea să ne realizăm în bune condiții rolul conferit de Constituția României prin art. 141, solicităm Guvernului să asigure Consiliului Economic și Social posibilitatea de a aloca un timp mai lung de analiză în cazul proiectelor de acte normative cu impact major, cu încadrarea în termenul legal de 10 zile lucrătoare.

"Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare" (Art. 141 din Constituția României)

Miercuri, 07.04.2021


Declarația Președintelui CES referitor la avizele emise în ultima ședință a Plenului pe legi referitoare la bugete sau cu impact bugetar major

Declaratie a Presedintelui CES Bogdan Simion

Bogdan Simion, noul președinte al Consiliului Economic și Social

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 38 din Regulamentul de organizare și funcționare al CES, în data de 18.01.2021, dl Bogdan SIMION, din partea asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile, a fost ales Președinte al Consiliului Economic și Social.

Curtea de Conturi a României va efectua o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare ale CES România

Curtea de Conturi a României va efectua o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare ale CES România
În perioada 08 februarie-16 aprilie 2021, Curtea de Conturi a României va efectua o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare ale CES România, încheiate la data de 31 decembrie 2020.
Domnul Mihai Busuioc, președintele CCR, a însoțit la sediul CES echipa care va efectua misiunea de audit și, cu acest prilej, domnia sa s-a întâlnit cu domnii Iacob Baciu și Bogdan Simion, fostul și actualul președinte al CES.

Scrisori de felicitare către noul președinte al CES, dl. Bogdan Simion

Scrisoare Președintelui Comitetului Economic și Social European Christa Schweng

Corespondență - Încheierea mandatului președintelui Iacob Baciu

Scrisoare la încheierea mandatului președintelui Iacob Baciu
Scrisoarea Secretarului General al AICESIS Francisco Gonzalez de Lena
Scrisoare Președintelui CES Spania Pedro Fernández Alén
Scrisoarea Președintelui CES Italia Tiziano Treu

Candidatura d-lui Bogdan Simion la Președinția Consiliului Economic și Social

Document candidatură la Președinția Consiliului Economic și Social

Constituirea noului Plen al CES

Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN
Documente PLEN

Încheierea mandatului CES România la președinția AICESIS și a UCESIF, 2019AICESIS

AICESIS
UCESIF

UCESIF


Informații utile referitoare la activitatea internațională a CES-urilor și instituțiilor similare pe perioada pandemiei de COVID19

Noul raport al OIM privind politica globală de ocupare a forței de muncă abordează provocările generate de criza Covid-19 și prezintă calea spre speranță și ajutorare pentru milioane de oameni
Un nou raport al OIM, "Revizuirea politicii globale de ocupare a forței de muncă: politicile de ocupare a forței de muncă pentru transformarea structurală incluzivă", examinează provocările actuale și persistente de pe piața muncii și oferă un plan pentru elaborarea unor soluții noi și inovatoare de concepere și punere în aplicare a politicilor atât în timpul crizei actuale, cât și dincolo de ea.
Global Employment Policy Review 2020 [EN]
New ILO report on global employment policy tackles crisis challenges, charts path to hope and relief for millions of people [EN]

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, OIM aduce un omagiu eforturilor depuse de femei pentru crearea unui viitor al egalității și pentru redresarea în urma pandemiei de Covid-19 și organizează pe 8 martie, între 15.00 și 16.30 (Ora Europei Centrale), o sesiune de discuții pe tema impactului actualei pandemii asupra egalității de gen. Printre vorbitori se numără directorul general al OIM, dl Guy Ryder, și premierul Namibiei, dna Saara Kuugongelwa-Amadhila. Înscrierile pentru a urmări această sesiune se pot face accesând linkul: https://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_773334/lang--en/index.htm

În virtutea parteneriatului dintre AICESIS și ECOSOC, CES-urile membre ale AICESIS sunt invitate să participe online, în zilele de 7 și 8 aprilie 2021, la Forumul ECOSOC pentru tineri cu tema Redresare sustenabilă și viguroasă în urma pandemiei de Covid-19, care promovează dimensiunile economică, socială și ecologică ale dezvoltării durabile
Înscrierile se pot face accesând link-ul de mai jos până pe 17 martie 2021

Rezoluția Comitetului Economic și Social European referitoare la implicarea societății civile organizate în Planurile naționale de redresare și reziliență, pe baza consultărilor din cele 27 de state membre
Planurile naționale de redresare și reziliență [EN]
Planurile naționale de redresare și reziliență -Anexă [EN]

Declarația Directorului General al OIM cu prilejul Zilei mondiale a justiției sociale
Vizualizați declarația

Departamentul de Guvernanță și Tripartism al Organizației Internaționale a Muncii (OIM)
Departamentul de Guvernanță și Tripartism al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a publicat documentul Decent Work in a Globalized Economy / Le travail décent dans une économie mondialisée, care tratează chestiunea guvernanței lanțurilor de aprovizionare globale și experiențele anumitor țări.

If you can not view attached Download Adobe AcrobatReader PDF files then click here to download Adobe Acrobat ReaderIf you can not view attached Microsoft Office Word MS Word files then click here to download Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate