Ordinea de zi | 02.04.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 02.04.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Proiect de Hotărâre a Plenului privind încetarea mandatului domnului Liviu ROGOJINARU de vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social
2. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea doamnei Silvia VLĂSCEANU ca vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social
3. Proiect de Hotărâre a Plenului privind încetarea mandatului doamnei Silvia VLĂSCEANU de membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social
4. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea domnului Mihai FLORIN ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
   5.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă solicitare amânare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   5.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (b102/20.03.2019) (termen de avizare: 11.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator PSD Mihai-Viorel FIFOR
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice (b110/21.03.2019) (termen de avizare: 11.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat PSD Florin IORDACHE
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar (b98/18.03.20l9) (termen de avizare: 26.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat PSD Florin IORDACHE
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (b99/18.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă (b100/19.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD şi deputaţi minorităţi
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   5.8. Propunere legislativă pentru modificarea art. 118 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2008 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art. 32 alin. (1) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (b101/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   5.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale (b104/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
   5.10. Propunere legislativă pentru modificarea art. 21 alin (2) din Legea nr. 85/2003 - Legea minelor (b105/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator USR Mihai Remus GOŢIU
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   5.11. Propunere legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (b106/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, UDMR şi minorităţi
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   5.12. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. l24/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale (b107/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 8.04.2019 P Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă solicitare amânare
   - 5.13. Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist (b108/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
   - 5.14. Propunere legislativă - Legea Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului (b109/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.03.2019

7. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.04.2019
8. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate