Ordinea de zi | 02.05.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 02.05.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

Vă aducem la cunoştinţă că, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, miercuri, 02.05.2018, la ora 13.00, se convoacă şedinţa Plenului Consiliului Economic şi Social, la sediul instituţiei din Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti, sala de lucru a Plenului, cu următoarea ordine de zi:
Avizarea proiectelor de acte normative:
   - Avizarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 15.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi acitivităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare şi observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate