Ordinea de zi | 02.06.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 02.06.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 02.06.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (termen de avizare: 14.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx206/19.05.2021) (termen de avizare: 08.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (b200/17.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b201/17.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată
2.5. Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b202/17.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată
2.6. Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român (b206/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – avizare amânată
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b207/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL și minorități – aviz favorabil cu observație
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor (b208/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și deputați PSD – aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (b209/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați PSD și deputați PNL – aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului" (b210/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b211/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL și deputați PNL, USR PLUS, PSD, AUR, UDMR, minorități – aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (b212/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, USR PLUS și deputat PNL – aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea art. 456 alin. (2) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal (b213/19.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (b214/19.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR, PNL, USR PLUS, PSD și minorități – aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (5) al art.65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b215/19.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD și minorități – aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (b216/19.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: VICOL-CIORBĂ Laura-Cătălina - deputat PSD – aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (b219/24.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (b220/24.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (plx215/25.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, PSD și UDMR – aviz favorabil cu propuneri de modificare și observație
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx216/25.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil cu observație

3. Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la propunerea dlui Liviu Apostoiu, membru al Plenului, de modificare a unor articole din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea candidaturii domnului BUT Răzvan-Gheorghe, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare
5. Proiect de Hotărâre a Plenului privind Regulile cu privire la accesul persoanelor în cadrul instituției
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 02.06.2021
7. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate