Ordinea de zi | 02.08.2012

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 02.08.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.08.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 26.07.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.08.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUţ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită desemnarea unor reprezentanţi care să facă parte din Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială, precum şi din grupurile de lucru corespunzătoare tematicilor stabilite în cadrul acestui comitet
8. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate