Ordinea de zi | 03.04.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 03.04.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.04.2018
2. Proiect de Hotărâre a Plenului privind încetarea calităţii de membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social a doamnei Daniela VIŞOIANU
3. Validarea dlui Radu NICOSEVICI ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (termen de avizare: 06.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.D.R.A.P., M.F.P., M.J.
   4.2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (termen de avizare: 06.04.2018, confomi prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil 
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă semnătură lipsă aviz M.D.R.A.P., M.J.
   4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului de interes naţional destinat serviciilor comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, precum şi a programului de interes naţional destinat creşterii capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale (termen de avizare: 06.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.F.P., M.J.
   4.4. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă (b87/12.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   4.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr. 273/2004 (b89/13.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD şi deputaţi USR, PMP, PNL şi alţii
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   4.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b91/13.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori USR, PSD, PMP şi ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   4.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (b92/14.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   4.8 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b93/14.03.2018) (tennen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori USR şi PMP
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   4.9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(l) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (b95/14.03.2018) (tennen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR, PMP, PSD şi UDMR
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   4.10. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b96/14.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
   4.11. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plxl57/28.03.2018) (termen de avizare: 16.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
   4.12. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” (termen de avizare: 16.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S. - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI-proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: semnături instituţii avizatoare complete
   4.13. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 16.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec. - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: semnături instituţii avizatoare complete

5. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament pentru perioada iulie - decembrie 2017
6. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate pentru perioada iulie - decembrie 2017
7. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură pentru perioada iulie - decembrie 2017
8. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială pentru perioada iulie - decembrie 2017
9. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente pentru perioada iulie - decembrie 2017
10. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile pentru perioada iulie - decembrie 2017
11. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru administraţie publică şi ordine publică pentru perioada iulie - decembrie 2017
12. Aprobarea candidaturii doamnei ANĂSTĂSOAI Simona-Lili-Mariana, propusă de CSDR, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomiţa
13. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate