Ordinea de zi | 03.05.2012

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 03.05.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.05.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 26.04.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolului 15324 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 10.05.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUţ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate