Ordinea de zi | 03.07.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 03.07.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.06.2018
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017 (termen de avizare: 11.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
   2.2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 (termen de avizare: 11.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 (tennen de avizare: 11.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice 
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
   2.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă (termen de avizare: 16.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
   2.5. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (b305/12.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan- Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţii
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
   2.6 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b304/12.06.2018) (termen de avizare: 09.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru modifcarea şi completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România (b303/12.06.2018) (termen de avizare: 09.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (b302/12.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 60 şi art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b297/12.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senator PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea art. 65 alin.(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b298/12.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senator PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   2.11. Propunere legislativă privind abrogarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare (b307/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 (b308/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   2.13. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (b309/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PSD şi ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) -proiect de aviz nefavorabil
   2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b310/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   2.15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b311/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
   2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (b321/14.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil 
   2.17. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România (b322/14.06.2018) (termen de avizare: 09.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD şi independenţi
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia penti'u relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare şi observaţii
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.18. Propunere legislativă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" -S.A. în cadrul A.N.S. VS.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA (b324/14.06.2018) (termen de avizare: 09.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan- Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) -proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Plx387/20.06.2018) (termen de avizare: 06.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputaţi şi senatori PSD, USR, ALDE, PNL şi PMP
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţii
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil

3. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.06.2018
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate