Ordinea de zi | 03.10.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 03.10.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Validarea vicepreşedintelui CES din partea sindicală
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.10.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.09.2013
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale (pl-x 303/23.09.2013)
   4.2. Propunere legislativă de modificare și completarea a articolului 77 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (pl-x 304/23.09.2013)
   4.3. Propunere legislativă modificarea art. 105, alin (2), lit.f) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (pl-x 305/23.09.2013)
   4.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 311/24.09.2013)
   4.5. Propunere legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 313/30.09.2013)

5. Diverse
   5.1. Nota Serviciului Juridic cu privire la posibilitatea acționării în instanță a Guvernului, atunci când nu a solicitat avizul CES cu privire la actele normative pentru care este necesar acest aviz


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate