Ordinea de zi | 04.08.2017

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 04.08.2017, ora 10:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (termen de avizare: 21.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
   1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 21.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
   1.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (termen de avizare: 21.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
   1.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/ 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 18.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate