Ordinea de zi | 05.01.2012

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 05.01.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.01.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Informare privind şedinţa Plenului din 15.12.2011 (şedinţă nestatutară)
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificare a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
   5.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 7 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.12.2011) (NOTĂ COMISIE-şEDINţĂ NESTATUTARĂ);
   5.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (b 661/06.12.2011) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 27.12.2011) (NOTĂ COMISIE-şEDINţĂ NESTATUTARĂ);
   5.3. Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private şi abrogarea Legii nr. 411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (b 678/13.12.2011) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.01.2012) (NOTĂ COMISIE-şEDINţĂ NESTATUTARĂ);
   5.4. Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011(plx. 783/22.12.2011) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 06.01.2012) (NOTĂ COMISIE-şEDINţĂ NESTATUTARĂ).
6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea M.M.F.P.S. de nominalizare a d-lui Ion Gibescu ca membru titular în cadrul Comisiei pentru relaţii de muncă şi politică salarială, fiind înlocuit dl. Florian Stamate
8. Diverse.


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate