Ordinea de zi | 05.12.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 05.12.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (termen de avizare: 18.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - Obs. ref. avize interministeriale: avize complete

2. Aprobarea motivării absențelor următorilor membri:
   a) Gr. I - Reprezentanți ai organizațiilor patronale:
   - a doamnei Silvia Vlăsceanu de la ședința Plenului din data 04.12.2018
   b) Gr. II - Reprezentanți ai organizațiilor sindicale:
   - a domnului Dumitru Coarnă de la ședința Plenului din data 22.11.2018
   - a domnului Dumitru Coarnă de la ședința Plenului din data 27.11.2018
   - a domnului Dumitru Coarnă de la ședința Plenului din data 28.11.2018
   - a domnului Marius Nistor de la ședința Plenului din data 27.11.2018
   - a domnului Vasilică Gogescu de la ședința Plenului din data 27.11.2018
   - a domnului Vasilică Gogescu de la ședința Plenului din data 04.12.2018
   - a domnului Vasilică Gogescu de la ședința Plenului din data 05.12.2018
   - a domnului Victor Florescu de la ședința Plenului din data 04.12.2018
   - a domnului Simion Hancescu de la ședința Plenului din data 27.11.2018
   - a domnului Simion Hancescu de la ședința Plenului din data 04.12.2018
   c) Gr. III - Reprezentanți ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile:
   - a doamnei Dorica Dan de la ședințele Plenului din data de 08.11.2018 și din data de 20.11.2018
   - a doamnei Dorica Dan de la ședința Plenului din data 22.11.2018 (revenire la solicitarea anterioară)  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate