Ordinea de zi | 06.06.2017

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 06.06.2017, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 06.06.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.05.2017
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 30.05.2017
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Propunere legislativă privind modificarea art. 2, alin.(l), art. 3 din Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a art. 2, alin.(l) şi art. 5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ (b189/16.05.20I7) (termen de avizare: 14.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori; senatori PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere amânare
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în dala de 12.06.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 12.06.2017
   4.2. Propunere legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (b191/17.05.2017) (termen de avizare: 14.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere amânare 
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 12.06.2017
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 12.06.2017
   4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România - Republica Moldova", ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale (termen de avizare: 16.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă

5. Aprobarea candidaturii doamnei LUNGULEAC Niculina, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iaşi
6. Solicitarea domnului Nicolae Chirilă de încetare a contractului de mandat nr. 2123/25.05.2016
7. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate