Ordinea de zi | 07.01.2020

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 07.01.2020, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 07.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă neavizare
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă neavizare
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - declinare de competență
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil, cu observații - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 2 proiecte de avize favorabile, 1 proiect de aviz favorabil cu observații, 2 note neavizare, 4 declinări de competență
   1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind interoperabilitatea sistemului feroviar (termen de avizare: 13.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - declinare de competență
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare, 1 proiect de aviz nefavorabil, 6 declinări de competență
   1.3. Proiect de Lege de modificare și completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 13.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E, M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 5 proiecte de avize favorabile, 4 declinări de competență
   1.4. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 17.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - retras de către inițiator
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă semnătură viceprim-ministru, lipsă avize M.L.P.D.A., M.M.P.S., M.A.E, M.E.E.M.A., A.S.F., M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 1 proiect de aviz favorabil, 1 proiect de aviz nefavorabil, 1 solicitare de amânare
   1.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 17.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă neavizare
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 1 proiect de aviz favorabil, 1 solicitare de amânare, 1 notă neavizare
   1.6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (plx659/16.12.2019) (termen de avizare: 07.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, senator PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate - - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4)~ declinare de competență
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil, cu propunere de modificare - Rezultate comisii de specialitate: 1 proiect de aviz favorabil, 1 proiect de aviz favorabil, cu propunere de modificare, 3 proiecte de avize nefavorabile, 4 declinări de competență
   1.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx660/16.12.2019) (termen de avizare: 07.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR, PMP, deputat PSD, deputat PNL, senator USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observație
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 2 proiecte de avize favorabile, 1 proiect de aviz favorabil cu observație, 3 proiecte de avize nefavorabile, 3 declinări de competență
   1.8. Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (plx670/23.12.2019) (termen de avizare: 15.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 8 proiecte de avize nefavorabile, 1 solicitare de amânare
   1.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 83 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (plx671/23.12.2019) (termen de avizare: 15.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR, PSD, PNL, UDMR, PMP, PRO Europa, minorități, neafiliați
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observație
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 3 proiecte de avize favorabile, 2 proiecte de avize favorabile cu observații, 2 proiecte de avize nefavorabilei declinare de competență, 1 solicitare de amânare
   1.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 131 și art. 287 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (plx672/23.12.2019) (termen de avizare: 15.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat neafiliat
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observație
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) -proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observație
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 2 proiecte de avize favorabile, 2 proiecte de avize favorabile cu observații, 3 proiecte de avize nefavorabile, 1 declinare de competență, 1 solicitare de amânare

2. Informare - Sesizarea dlui Rodrigo Gabriel MAXIM și a dlui Mircea DOGARU către președinții Camerei Deputaților și Senatului României cu privire la Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (plx670/23.12.2019)
3. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 17.12.2019
4. Informare privind ședința BEx din data de 07.01.2020
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate