Ordinea de zi | 07.02.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 07.02.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 07.02.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 30.01.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 31.01.2013)-amânat în şedinţa Plenului C.E.S. din data de 30.01.2013
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUţ
6. Adresa C.S.D.R. nr. 107/1.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
7. Validarea ca membru al Plenului C.E.S. a domnului Liviu APOSTOIU din partea C.N.S. Cartel “ALFA”, fiind înlocuit domnul Romulus NIȚĂ
8. Aprobarea propunerilor selectate de către participanţii la întâlnirea pe tema problemelor legate de implementarea proiectelor finanţate prin POS DRU ce a avut loc la sediul C.E.S. în data de 18.01.2013
9. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate