Ordinea de zi | 07.07.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 07.07.2023 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.07.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii de Guver nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil șef și secretar șef, cu nivel de studii S/M și nivelul salariilor de bază aferente acestora (termen de avizare: 19.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială completă

   2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (termen de avizare: 20.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială completă
  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate