Ordinea de zi | 08.02.2022

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 08.02.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 08.02.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022,pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și repartizarea acesteia pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 (termen de avizare: 18.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct.1 de la lit.C din cadrul anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional (termen de avizare: 18.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.T.I., M.A.I., M.J., M.M.S.S., M.S., M.A.D.R., M.A.E., A.N.F.P.

   2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (termen de avizare: 18.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., A.N.F.P., M.J.

   2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (termen de avizare: 18.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

   2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea Anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat (termen de avizare: 18.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

   2.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificare și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (termen de avizare: 18.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

3. Informare – Adresa Consiliului Economic și Social către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Comitetului interministerial de coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și a Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 08.02.2022
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate