Ordinea de zi | 08.08.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 08.08.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Alegerea vicepreşedintelui CES şi a unui membru BEx aparţinând părţii sindicale
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.08.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.07.2013
4. Informare privind şedinţa Plenului din data de 30.07.2013 (şedinţă fără cvorum)
5. Validarea domnului STROESCU Dan George, ca reprezentant al C.N.P.R. în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuit domnul ANGHEL Ion
6. Validarea domnului ALBU Cătălin, ca reprezentant al P.N.R. în Plenul C.E.S., în urma redistribuirii locului vacant, conform protocolului înregistrat la CES cu nr. 2258/16.07.2013
7. Validarea domnului BERCIU Ion, ca reprezentant al U.G.I.R. - 1903 în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuit domnul VASILESCU Constantin
8. Validarea doamnei VULCAN Daniela, ca reprezentant al U.G.I.R. în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, în urma redistribuirii locului vacant, conform protocolului înregistrat la CES cu nr. 2258/16.07.2013
9. Validarea domnului COSTAN Eugen, ca reprezentant al C.P.I.S.C. în Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale, în urma redistribuirii locului vacant, conform protocolului înregistrat la CES cu nr. 2258/16.07.2013
10. Aprobarea candidaturii domnului NIţĂ Florin Răzvan, propus de U.G.I.R.-1903, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
11. Aprobarea candidaturii domnului MATEI Nicolae, propus de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
12. Aprobarea candidaturii doamnei PĂUNESCU Mirela - Carmen, propusă de C.N.S. “Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
13. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind contribuţia CES România la Strategia Europa 2020, 4 decembrie 2013, CESE-Bruxelles
14. Diverse
   14.1. Informare - Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
   14.2. Informare-Decizia Primului Ministru nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate