Ordinea de zi | 08.09.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 08.09.2023 ora 09:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 08.09.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi (termen de avizare: 19.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: : avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți (termen de avizare: 19.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: : avizare completă  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate