Ordinea de zi | 09.04.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 09.04.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiectul Legii turismului (termen de avizare: 18.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Turismului
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru drepturi și libertăti ale organizațiilor societătii civile (C8) - ședință programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 08.04.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 19.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 08.04.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă semnături M.F.P., M.S., lipsă avize C.N.A.S., M.J.
   1.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (b102/20.03.2019) (termen de avizare: 11.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senator PSD Mihai-Viorel FIFOR - avizare amânată în ședința din data de 02.04.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 8.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   1.4. Propunere legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (b106/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, UDMR și minorități - avizare amânată în ședința din data de 02.04.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) -ședință programată în data de 08.04.2019
   1.5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (b107/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP - avizare amânată în ședința din data de 02.04.2019
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 8.04.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 08.04.2019
   1.6. Propunere legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (pl-x 210/1.04.2019) (termen de avizare: 16.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD și PMP
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 08.04.2019
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) -ședință programată în data de 08.04.2019

2. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea doamnei Silvia VLĂSCEANU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social
3. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea domnului Mihai FLORIN ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.03.2019
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.04.2019
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate