Ordinea de zi | 09.06.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 09.06.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 09.06.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești prin desființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (termen de avizare: 16.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.C.I.D., M.M.P.S., M.F., M.J.

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000 (termen de avizare: 16.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată – aviz favorabil cu propuneri de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (b200/17.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată în ședința din data de 02.06.2021 – aviz favorabil
   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b201/17.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată în ședința din data de 02.06.2021 – aviz favorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru completarea art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b202/17.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată în ședința din data de 02.06.2021 – aviz favorabil
   2.8. Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român (b206/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – avizare amânată în ședința din data de 02.06.2021 – puncte de vedere
3. Aprobarea propunerii dlui Liviu Apostoiu, membru al Plenului, de modificare a articolelor din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social referitoare la majoritatea simplă [art. 19 alin. (2), art. 33 alin. (3) și art. 50 alin. (1)]
4. Aprobarea candidaturii doamnei CHIRA Maria-Merima, propusă de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Timiș
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 26.05.2021
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 02.06.2021
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 08.06.2021
8. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate