Ordinea de zi | 10.01.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 10.01.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.01.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii și polițiștii de penitenciare (termen de avizare: 18.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul de InformațIi Externe, Serviciul Român de InformațIi, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de ProtecțIe și Pază, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Lege privind activitate de prevenire a separării copilului de familie (termen de avizare: 18.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parțial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie (termen de avizare: 25.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 10.01.2023
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate