Ordinea de zi | 10.08.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 10.08.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.08.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 16.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E, M.J.

   2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (termen de avizare: 19.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021 (termen de avizare: 19.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 03.08.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 10.08.2021
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023