Ordinea de zi | 11.12.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 11.12.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (termen de avizare: 18.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţii
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M Turismului, M.C.I.N., M.J.
   1.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (termen de avizare: 18.12.2018, conform
prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.J.
   1.3. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico- sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară (termen de avizare:
21.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Sănătăţii
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avize interministeriale: avize complete
   1.4. Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău (b630/20.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD, PNL, şi PMP
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă
   1.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii nr. l 76/2018privind internshipul (b631/20.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator USR şi deputaţi USR.PSD, UDMR, PNL, ALDE şi PMP
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   1.6. Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariate provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (b632/20.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Buican Cristian - deputat PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
   1.7. Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art. 6 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b633/20.11.2018) (tennen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor ai*t. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator PNL şi deputaţi PNL, UDMR, PSD, ALDE şi minorităţi
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu propunere de modificare
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă cu propunere de modificare
   1.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b635/20.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator UDMR şi deputaţi UDMR, USR, ALDE, PSD şi PMP
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   1.9. Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porţiuni din acestea şi taluzuri ale barajelor şi lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale (b636/20.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Calotă Florică Ică - deputat ALDE/ Iftimie Neculai - deputat PSD; Petcu Toma-Florin - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   1.10. Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului" (b637/20.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PMP şi ALDE, deputaţi PNL, PSD, PMP, ALDE, USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   1.11. Propunere legislativă pentru Programul Naţional Prima Lumină (b640/20.11.2018)
(termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia penăm administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   1.12. Propunere legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b641/21.11.2018) (termen de avizare:
17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori UDMR, PSD, PNL, ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   1.13. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen (b642/21.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PMP, ALDE, PSD, UDMR, minorităţi şi independenţi
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   1.14. Propunere legislativă pentru completarea titlului XI ”Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (b643/22.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin.
(1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   1.15. Propunere legislativă privind modificarea art. 24, alin. (3) din Legea nr. 231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b645/22.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Raeţchi Ovidiu Alexandru - deputat PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   1.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (b646/22.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori USR şi deputaţi USR, PSD, PMP şi minorităţi
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   1.17. Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b647/22.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu propunere de modificare
   1.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de la art. 391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b649/22.11.2018) (termen de avizare:
17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi ALDE
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă

2. Propunere de modificare a organigramei şi a statului de funcţii ale Secretariatului Tehnic al
Consiliului Economic şi Social
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.12.2018
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate