Ordinea de zi | 12.01.2012

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 12.01.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.01.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Informare privind şedinţa Plenului din 05.01.2012
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificare a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
   5.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 12.01.2011)
   5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor Metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 13.01.2011)

6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea M.M.F.P.S. de nominalizare a d-lui Ion Gibescu ca membru titular în cadrul Comisiei pentru relaţii de muncă şi politică salarială, fiind înlocuit dl. Florian Stamate
8. Diverse
   8.1. Nota Serviciului Juridic referitoare la validarea membrilor desemnaţi în comisiile de specialitate ale CES


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate