Ordinea de zi | 14.12.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 14.12.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.12.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de protecție socială în domeniul pensiilor din sistemul public, pentru anul 2022 (termen de avizare: 23.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind prelungirea acordării măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (termen de avizare: 23.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

   2.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea indemnizației compensatorii pentru persoanele cu handicap (termen de avizare: 23.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (termen de avizare: 24.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului (termen de avizare: 27.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

   2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei (termen de avizare: 27.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei - avizare amânată  

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

   2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b540/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz nefavorabil
   2.8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b541/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
   2.9. Propunere legislativă pentru completarea articolului 181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (b542/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senator USR, deputați PSD, minorități - aviz favorabil
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 (b543/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
   2.11. Propunere legislativă privind actualizarea burselor acordate românilor de pretutindeni (b544/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, deputați PNL, deputați AUR, minorități - aviz favorabil cu observații
   2.12. Propunere legislativă privind modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b545/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, deputați PNL - aviz nefavorabil
   2.13. Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului (b546/26.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - puncte de vedere
   2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (b548/26.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori USR, senatori UDMR, senatori PNL, senatori PSD - aviz favorabil
   2.15. Propunere legislativă pentru completarea art.98, alin.(2) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (b551/02.12.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: senator USR - aviz favorabil
   2.16. Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix (plx575/7.12.2021) (termen de avizare: 22.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori și deputați PNL, senatori și deputați USR, deputați UDMR, deputați minorități - aviz favorabil
   2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor articole din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (plx576/07.12.2021) (termen de avizare: 22.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil

3. Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la solicitarea de recomandare a unor reprezentanți din cadrul Consiliului Economic și Social în vederea organizării unui interviu, în cadrul proiectului Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat – faza 2, Lotul 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A
4. Propunere de modificare a statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2021
5. Raport privind participarea CES România la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor europene și ai CESE, 22 - 23 noiembrie 2021, Paris, Franța
6. Raport privind participarea CES România la Seminarul ”Conectarea în interiorul UE”- Comitetul Economic și Social European,18 - 19 noiembrie 2021, Lisabona, Portugalia
7. Informarea domnului Secretar General Marin Suliman cu privire la site-ul Consiliului Economic și Social
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 14.12.2021
9. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate