Ordinea de zi | 15.02.2022

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 15.02.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 15.02.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (plx 2/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
   2.2. Propunere legislativă privind introducerea în curricula şcolară de liceu a cursului "Istoria Revoluţiei de la Timişoara din 1989 şi a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România (plx 3/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Marilen Gabriel PIRTEA - deputat PNL - aviz nefavorabil
   2.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (plx 4/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputati și senatori PNL, deputati și senatori UDMR, senatori PSD, senatori USR - aviz favorabil
   2.4. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (plx5/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputati PNL - aviz favorabil
   2.5. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (plx6/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (b6/18.01.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Diana Iovanovici-Şoşoacă - senator Neafiliat - aviz nefavorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (b22/01.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea art.2^3 din Ordonanța Guvernului nr.58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în Romania (b23/02.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ion-Marian Lazăr - deputat USR - aviz favorabil cu observații
   2.9. Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b24/02.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – puncte de vedere
   2.10. Propunere legislativă pentru completarea art.38 Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b27/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Georgescu Nicolae - deputat PSD; Neaţă Eugen - deputat PSD - aviz favorabil cu observatii
   2.11. Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a transportului feroviar de călători şi/sau de marfă (b28/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
   2.12. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 (b29/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, UDMR, USR, PNL, neafiliați - aviz favorabil
   2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (b30/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
   2.14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare (b31/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
   2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (b32/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR - aviz nefavorabil
   2.16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b33/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați UDMR și PNL – aviz favorabil
   2.17. Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical (b34/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR și PNL, deputați PSD și minorități – puncte de vedere

3. Înființarea comisiilor temporare, desemnarea membrilor, stabilirea raportorilor, precum și termenul limită de realizare a studiilor și analizelor, conform temelor propuse din rândul părților reprezentate în Consiliul Economic și Social și aprobate în vederea includerii în calendarul pentru anul 2022
4. Informare – Răspunsul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene referitor la adresa Consiliului Economic și Social cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Comitetului interministerial de coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și a Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență
5. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 15.02.2022
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate