Ordinea de zi | 16.04.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 16.04.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiectul Legii turismului (termen de avizare: 18.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Turismului - avizare amânată în şedinţa din data de 09.04.2019
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţii
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) -proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) -proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/ universitar 2019-2020 (termen de avizare: 24.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Educaţiei Naţionale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - declinare de competenţă - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.A.I., M.Ap.N., M.S., M.M.J.S., M.F.P., M.J.
   1.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 02.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţii
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - transmis ulterior desfăşurării şedinţei
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
   1.4. Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 02.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - transmis ulterior desfăşurării şedinţei
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă solicitare amânare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   1.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (b112/25.03.2019) (termen de avizare: 19.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Vişan George-Gabriel - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
   1.6. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (b113/26.03.2019) (termen de avizare: 19.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori ALDE şi PSD, senatori independenţi
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
   1.7. Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (2) Legea nr. 374/2006 privind
suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b114/27.03.2019) (termen de avizare: 19.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Calotă Florică Ică - deputat ALDE; Iftimie Neculai - deputat PSD; Movilă Petru - deputat PMP; Niţă Nicu - deputat PSD; Petcu Toma-Florin - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
   1.8. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar (b115/27.03.2019) (termen de avizare: 19.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   1.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice (b123/29.03.2019) (termen de avizare: 19.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton - senator ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   1.10. Propunere legislativă pentru abrogarea art. 46 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (b124/29.03.2019) (termen de avizare: 19.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Popa Ion - senator Independent; Simionca Ioan - senator ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate de şanse şi de tratament (C2) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - declinare de competenţă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil

2. Nota Direcţiei Buget - Finanţe, Contabilitate privind concluziile desprinse din procesul-verbal
de constatare al Curţii de Conturi nr. VIII/40248/10.04.2019, înregistrat la Consiliul Economic
şi Social cu nr. 1664/10.04.2019
3. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind organizarea de către CES România a Adunării Generale a AICESIS de predare a mandatului preşedinţiei române, precum şi a Conferinţei internaţionale AICESIS - OIM, evenimente ce vor avea loc la Bucureşti, în zilele de 9, 10 şi 11 octombrie 2019
4. Nota domnului Secretar General Marin SULIMAN nr. 1700/12.04.2019 şi nota Serviciului Juridic nr. 1722/12.04.2019 cu privire la documentele cu nr. 1176/18.03.2019, nr. 1382/27.03.2019, nr. 2287/04.05.2017, nr. 1648/09.04.2019, nr. 1684/10.04.2019 şi nr. 1650/04.04.2019, aferente punctelor 5 şi 6 ale ordinii de zi
5. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea doamnei Silvia VLĂSCEANU ca vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Socială
6. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea domnului Mihai FLORIN ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social
7. Informare privind şedinţa BEx din data de 16.04.2019
8. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate