Ordinea de zi | 16.06.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 16.06.2011, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 16.06.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului CES din data de 2.06.2011
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b 316/25.05.2011)
   3.2. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora
   3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete
4. Aprobarea candidaturii doamnei Corina RĂDUCANU, propusă de U.G.I.R.-1903, pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
5. Aprobarea candidaturii domnului Manole Manuel CHIRIAC, propus de C.S.D.R., pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate