Ordinea de zi | 16.10.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 16.10.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind implementarea programului guvernamental ”gROwth - Contul individual de economii Junior (termen de avizare: 26.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 15.10.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 15.10.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 22.10.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 15.10.2018 - Obs.: lipsă aviz M.J.
   1.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (b490/24.09.2018) (termen de avizare: 22.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Florin IORDACHE - deputat PSD, Șerban NICOLAE - senator PSD, Eugen NICOLICEA - deputat PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 15.10.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 15.10.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 22.10.2018
   Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 15.10.2018

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.10.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.10.2018
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 16.10.2018
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate