Ordinea de zi | 17.02.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 17.02.2011, ora 13:00

bulletÎn vederea prezentării exacte a situaţiei prezenţei membrilor Plenului în deschiderea şedinţei (ora 13:00), precum şi stabilirea cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, vă rugăm să fiţi prezent în sală la ora 12:45.
bulletDe asemenea, vă reamintim că în data de 4 mai 2009 Plenul CES a hotărât ca şedinţa să aibă o durată determinată (începerea acesteia la ora 13:00 şi finalitatea acesteia la ora 15:00).

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa Bex din data de 17.02.2011 şi aprobarea deciziilor Bex.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului CES din 28.10.2010;
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Bex CES din data de 18.11.2010;
4. Hotărârea Guvernului 858/2010, privind numirea reprezentanţilor Guvernului în CES;
   4.1. Validarea ca membru Plen a domnului Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită d-na Irinel CRISTU;
5. Hotărârea nr. 1285 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social;
   5.1. Validarea ca membru al Plenului CES, a domnului Dan - Tudor LAZĂR (Secretar de Stat Ministerul Finanţelor Publice), fiind înlocuit domnul Alexandru NAZARE;
6. Desemnarea membrilor Biroului Executiv al CES, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin (2) şi (4) din ROF CES;
   6.1. Validarea ca membru al Bex CES, a domnului Ion SAMOILĂ (nominalizare CNSLR FRĂţIA);
7. Validarea ca membru Plen a domnului ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU;
8. Demisia domnului Virgil POPA - reprezentant CONPIROM, din Plenul CES;
9. Validarea ca membru Plen a domnului Constantin DUMITRU, reprezentant CONPIROM, fiind înlocuit dl Virgil POPA;
10. Validarea d-nei Carmen STĂNESCU - vicepreşedinte federaţia sindicală PUBLISIND, ca membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, fiind înlocuită d-ra Steluţa ENACHE (nominalizare BNS);
11. Avizarea proiectelor de acte normative:
   11.1. Propunere legislativă de completare a art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (b 30/07.02.2011);
   11.2. Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale (b 825/22.12.2010);
   11.3. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea nr. 870/2009;

12. Notă cu privire la propunerea datei la care domnul Antonio Marzano, preşedinte CNEL Italia, ar putea vizita Consiliul Economic şi Social - România;
13. Notă cu privire la participarea Consiliului Economic şi Social - România, la Grupul de lucru al AICESIS, Bruxelles, 10 -11 martie 2011;
14. Notă de informare cu privire la plata cotizaţiei anuale către UCESIF;
15. Raport anual, privind activitatea de Audit Public Intern pe anul 2010;
16. Propunerea UNPR privind candidatura doamnei BASCHINOS Mihaela Aura, pentru ocuparea funcţiei de asistent judiciar la Tribunalul Constanţa;
17. Propunerea CSDR privind candidatura doamnei NEAGU Carmen Emiliana, pentru ocuparea funcţiei de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti.


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate