Ordinea de zi | 17.06.2014

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 17.06.2014, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.06.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului
   2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
   2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
   2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)
   2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.06.2014 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
4. Validarea domnului RUBA Sergiu Radu, ca reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România în noul Plen CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
   5.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 290/28.05.2014)
   5.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
6. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. CARTEL ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
7. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate