Ordinea de zi | 18.03.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 18.03.2019, ora 10:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea articolului II al Legii nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 29.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - transmis ulterior desfăşurării şedinţei comisiei de specialitate - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avizeM.T.S., M.J.
   1.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (termen de avizare: 29.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - transmis ulterior desfăşurării şedinţei comisiei de specialitate - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   1.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b59/26.02.2019) (termen de avizare: 26.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: VÎLCEANU Dan - deputat PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 25.03.2019
   1.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare (b60/26.02.2019) (termen de avizare: 26.03.2019, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD şi independenţi
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
   1.5. Propunere legislativă pentru modificarea LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b61/26.02.2019) (termen de avizare: 26.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Pop Liviu-Marian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 25.03.2019
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
   1.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (b62/27.02.2019) (termen de avizare: 19.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: NICOLAE Şerban - senator PSD; DRAGNEA Nicolae-Liviu - deputat PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   1.7. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Privat (plxl 20/13.03.2019) (termen de avizare: 28.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ştefan-Alexandru BĂIŞANU - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 25.03.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - transmis ulterior desfăşurării şedinţei comisiei de specialitate

2. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate