Ordinea de zi | 19.12.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 19.12.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.12.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 10.12.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea actelor adiționale nr. 2 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012
   3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.”-S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012
   3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea prevederilor art. 99 din Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/2011 (plx.568/9.12.2013)
   3.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.566/9.12.2013)
   3.5. Proiect de lege privind sprijinirea și orientarea elevilor în carieră (plx.570/9.12.2013)
   3.6. Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.571/9.12.2013)
   3.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (b 806/27.11.2013)
   3.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 722/28.10.2013)
   3.9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (b 818/2.12.2013)
4. Diverse
   4.1. Răspuns către Ministerul Muncii, Familiei Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice referitor la comisiile de specialitate.


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate