Ordinea de zi | 20.12.2012

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 20.12.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.12.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2012
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 şi pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 20.12.2012) NOTĂ şEDINţĂ FĂRĂ CVORUM-PROPUNERE DE AVIZ FAVORABIL
   3.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 07.01.2013) NOTĂ şEDINţĂ FĂRĂ CVORUM-PROPUNERE DE AVIZ FAVORABIL şI PROPUNERE DE MODIFICARE
4. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUţ
5. Adresa C.S.D.R. nr. 107/01.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
6. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate