Ordinea de zi | 21.01.2020

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 21.01.2020, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 27.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - avizare amânată în ședința din data de 14.01.2020
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 5 avize favorabile, 2 avize favorabile cu observații, 2 declinări de competență
   1.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (termen de avizare: 28.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - avizare amânată în ședința din data de 14.01.2020
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E, M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 7 avize favorabile, 2 declinări de competență
   1.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare (termen de avizare: 29.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) -proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs, ref, avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 6 avize favorabile, 1 solicitare de amânare, 2 declinări de competență

2. Raport de activitate privind participarea CES România la Adunarea Generală electivă a UCESIF, Conakry, Republica Guineea, 3- 4 decembrie 2019
3. Aprobarea candidaturii doamnei ȚIBENSCHI Felicia, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
4. Informare - Solicitarea Reprezentanței UE Bruxelles cu privire la demararea procedurilor necesare pentru transmiterea către Reprezentanța Permanentă și Secretariatul General al Consiliului a persoanelor nominalizate în Comitetul Economic și Social European
5. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 14.01.2020
6. Informare privind ședința BEx din data 21.01.2020
7. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate