Ordinea de zi | 21.08.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 21.08.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (termen de avizare: 30.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Sănătăţii
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 27.08.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
   1.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 31.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.F.P., M.J.
   1.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea unor legi în domeniul educaţiei (termen de avizare: 03.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Educaţiei Naţionale - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil - în şedinţa din data de 13.08.2018
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil - în şedinţa din data de 13.08.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - în şedinţa din data de 13.08.2018 - Obs.: avize complete

2. Aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului Economic şi Social pe anul 2017
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.08.2018
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.08.2018
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate