Ordinea de zi | 22.06.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 22.06.2023 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 22.06.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – avizare amânată în ședințele din datele de 13.06.2023 și 20.06.2023 - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b407/19.06.2023) (termen de avizare: 04.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD - aviz favorabil  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate