Ordinea de zi | 22.11.2012

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 22.11.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.11.2012
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 23.11.2012)
   4.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 277 al Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (PLx 455/12.11.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 23.11.2012)

5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUţ
6. Diverse
   6.1. Informare privind intenţia Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de modificare a Titlului V din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, şi reglementarea organizării şi funcţionării Consiliului Economic şi Social printr-o lege separată.


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate