Ordinea de zi | 22.11.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 22.11.2018, ora 11:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale (plx 684/12.11.2018) (termen de avizare: 27.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD Eugen DOGARIU și Șerban NICOLAE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 21.11.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   1.2 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (plx 685/12.11.2018) (termen de avizare: 07.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, USR, independenți
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu propunere de modificare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu propunere de modificare şi observaţii
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   1.3 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (plx 693/14.11.2018) (termen de avizare: 29.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, PMP, UDMR, minorități
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu propuneri de modificare
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 21.11.2018
   1.4. Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (termen de avizare: 6.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs: avize complete
   1.5. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (termen de avizare: 06.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum propunere de avizare favorabilă

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 13.11.2018
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.11.2018
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate