Ordinea de zi | 23.01.2014

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 23.01.2014, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.01.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.01.2014
3. Validarea doamnei GRIGORESCU Sevastița, ca reprezentant al Uniunii Naționale a Cooperației Meșteșugărești în Plenul CES
4. Validarea doamnei GUNĂ Mihaela Iulia, ca reprezentant al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar în Plenul CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
   5.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
6. Aprobarea bugetului CES pe anul 2014
7. Nota Secretarului general privind elaborarea de către CES în cursul anului curent a unor studii în domeniul socio-economic
8. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate